Zdravstveni kader ZD Maribor psihično, pa tudi fizično izčrpan

Iz mariborskega zdravstvenega doma sporočajo, da so v zadnjem času v javnosti zasledili več zapisov o kadrovskih težavah drugih zdravstvenih ustanov v državi in posledično pozivov za pomoč pri zagotovitvi ustreznega strokovnega kadra, še posebej na področju zdravstvene nege, zato so se odzvali s pojasnili kakšno je stanje pri njih.

“V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor so vedno pripravljeni pomagati, če za to le imamo možnosti. Te dni jih žal nimamo, saj je veliko sodelavk in sodelavcev zaradi okužb s SARS-CoV-19 in drugih bolezenskih vzrokov odsotnih – danes skupno 104,” sporočajo iz ZD Maribor.

Pomagali bodo UKC Maribor

Dodajajo še, da so z vodilnimi iz UKC Maribor v stalnem kontaktu in kljub zgoraj navedenim lastnim kadrovskim težavam, bodo zagotovili pomoč. Dve zaposleni v zdravstveni negi bosta pomagali izven rednega delovnega časa, eno zaposleno pa bodo namenili za pomoč v rednem delovnem času.

“Ta trenutek žal delujemo na robu organizacijskih zmogljivosti, a nam kljub tem zagatam uspeva ohranjati vse nujne službe znotraj ZD Maribor. Zavod mora zagotavljati neodložljive zdravstvene obravnave in izvajanje zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta. To pomeni, da morajo obravnave na področju primarnega zdravstvenega varstva potekati nemoteno  in neprekinjeno na vseh 53 lokacijah našega Zavoda. Neprekinjeno delovanje zagotavljamo s pomočjo zaposlenih, ki delujejo z delom preko polnega delovnega časa in nadurnim delom,” še zapišejo v sporočilu za medije.

Zagotavljati morajo dodatni kader za delovanje vstopnih točk za testiranje 

Ob tem vsakodnevno zagotavljajo dodatni kader za delovanje vstopnih točk za testiranje na SARS-CoV-19, dnevno 10 zaposlenih, zagotavljati pa morajo tudi kader, ki deluje na triažnih točkah ob vhodih na lokacijah zdravstvenih postaj zavoda.

Bojijo se, da glede na kadrovsko problematiko in dodatne obremenitve zaposlenih s katerimi se srečujejo, vseh naštetih del in nalog sami z lastnim kadrom v prihodnje ne bodo več zmogli: “Opozoriti namreč moramo na vedno večji pojav tako psihične, pa tudi fizične izčrpanosti naših zaposlenih, ki pod takšnimi obremenitvami delujejo vse od pojava koronavirusa v Sloveniji spomladi 2020.”

Oddaj komentar