Mariborski zdravstveni dom letos v primerjavi z lani opravil 5 odstotkov manj obravnav

Zdravstveni dom Adolfa Drolca Maribor se odziva na izjave, da pacienti težko dostopajo do zdravstvene oskrbe na primarni ravni ter izdanimi napotnicami za sekundarno oziroma terciarno zdravstveno oskrbo. Pripravili so statistiko obravnav pacientov v obdobju od 1. januarja do 13, novembra 2020 s primerjavo istega obdobja lani.

Letos so imeli, kljub epidemiji Covid 19 in oteženemu delu, 1.061.755 obravnav, kar znaša 95 % obravnav v lanskem letu, ko jih je bilo 1.116.701. V omenjenem obdobju letošnjega leta je bilo ob tem pacientom izdanih 132.486 napotnic, v istem obdobju leta 2019 pa 171.884, kar znaša 77 % izdanih napotnic v lanskem letu.

“Razlog za 23-odstotno zmanjšanje izdanih napotnic vidimo v delovanju sekundarnih in terciarnih zdravstvenih ustanov v času prve, kot tudi druge razglasitve dobe epidemije, ko so bolnišnice delovale v prilagojenem, zmanjšanem obsegu, hkrati pa tudi zmanjšanem številu pacientov, ki niso želeli kljub svojim drugim zdravstvenim težavam, dodatno obremenjevati zdravstvenega sistema zaradi epidemije Covid-19,” so zapisali v sporočilu za javnost mariborskega zdravstvenega doma in dodali: “Ker je bila ob tem izpostavljena problematika obravnave pacientov s sumom na bolezen pljučnega raka, smo pregledali tudi podatke o številu obravnav v pljučnem
dispanzerju našega zavoda. Število pregledanih pacientov na pljučnem dispanzerju od 1.1.2020 do 13.11. 2020 je bilo 7233, od tega 2945 prvih pregledov in 4288 kontrolnih pregledov. V enakem obdobju lanskega leta (od 1.1. 2019 do 13.11.2019) je bilo skupno pregledanih 8867 pacientov, od tega 3796 prvih pregledov in 5071 kontrolnih pregledov. Tako v letošnjem letu beležimo 81 % obravnav v primerjavi z letom 2019. Skupno število napotenih pacientov iz pljučnega dispanzerja na terciarno raven specialistične zdravstvene dejavnosti v bolnišnico je bilo 216, od tega je bilo pod stopnjo nujnosti zelo hitro k specialistu pulmologu (Pljučni oddelek UKC Maribor,
Bolnišnica Golnik, Bolnišnica Topolščica) s sumom na tumor pljuč poslanih 168 pacientov.”

Z zdravstvenega doma zaključujejo, da s temi podatki želijo pojasniti delo in skrb zdravstvenih timov v primarnem zdravstvenem varstvu za vse paciente, ki se odločijo poiskati pomoč za svoje zdravstvene težave.

Oddaj komentar