Le še nekaj dni časa za prijavo na razpis za bivanja študentov v Študentskih domovih v Mariboru

Študentski domovi Univerze v Mariboru obveščajo, da se v ponedeljek, 17. avgusta 2020 izteče rok za prijavo na razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov v Študentskih domovih Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021.

Prijava na razpis je možna na spletnem portalu, razpis in vse dodatne informacije v zvezi s prijavo za bivanje pa so objavljene na spletni strani Študentskih domov Univerze v Mariboru na tej povezavi. Študentski domovi Univerze v Mariboru nudijo študentom 2.663 ležišč, cene bivanja pa se gibljejo med 73,50 in 138 evri. Prednostni seznam študentov za vselitve bo objavljen v sredini septembra na spletni strani študentskih domov, na domači naslov pa bodo študenti prejeli odločbo, tej bo sledilo še vabilo na vselitev.

V začetku julija smo poročali o začetku vpisov, videoprispevek si lahko ogledate spodaj.

Študenti lahko oddajo elektronsko prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja na portalu eVŠ:
1. S kvalificiranim digitalnim potrdilom se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo odda v eVŠ do 17. 8. 2020. Po pošti se mora priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur v Pisarni za študentske domove v visokošolskem središču v Mariboru tiste priloge k prošnji, ki se jih v prošnji označi, da jih bo vlagatelj oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na št. prošnje),

2. z uporabniškim imenom in geslom (brez kvalificiranega digitalnega potrdila) se mora podpisan obrazec prošnje, izpolnjene v eVŠ do 17. 8. 2020, s prilogami poslati priporočeno po pošti ali osebno oddati do 21. 8. 2020, v času uradnih ur Pisarni za študentske domove Maribor!, ali po novem

3. z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture AAI-račun (za novince: digitalna identiteta ista s katero ste se vpisali na Univerzo v Mariboru; za študente UM: digitalna identiteta um.si) – obrazca se po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo odda v eVŠ do 17. 8. 2020.

Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije s statusom študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine; povprečni bruto mesečni dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 2630,76 EUR in imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija ter niso bili izključeni iz študentskega doma.

Oddaj komentar