Varuh človekovih pravic o nujnosti napredka na področju duševnega zdravja

Vir: Facebook stran Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s pristojnimi ministri govoril o noveli Zakona o duševnem zdravju ter nameščanju oseb v psihiatrične bolnišnice in socialnovarstvene zavode. Kot je dejal Svetina, so ljudje z motnjami v duševnem zdravju še vedno pogosto diskriminirani in stigmatizirani, zato so koraki naprej na tem področju nujni.

Vir: Facebook stran Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

Delovnega sestanka so se poleg Svetine in njegovega namestnika Ivana Šeliha udeležili še ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič, minister za zdravje Tomaž Gantar, minister za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj ter njihovi sodelavci. Svetina je ob tem pristojne pozval ne le k iskanju, temveč udejanjanju rešitev za izboljšanje stanja na tem področju tudi v praksi, so sporočili pri varuhu.

Institucija varuha je v preteklih letih večkrat priporočila celovito strokovno spremljanje in analiziranje izvajanja zakona o duševnem zdravju in na podlagi teh ugotovitev pripravo predlogov sistemskih sprememb.

Za Svetino je zdaj čas, da gre novela zakona v javno razpravo: “Problemi v domovih starejših in posebnih socialnovarstvenih zavodih so hudi. Na varovanih oddelkih se srečujemo z veliko prezasedenostjo.”

Varuh človekovih pravic ob obiskih na terenu že več let ugotavlja, da se na prezasedenih oddelkih ‘mešajo’ stanovalci s težavami v duševnem razvoju, stanovalci z različnimi duševnimi boleznimi, tisti, ki prihajajo iz enote za forenzično psihiatrijo, občasno pa tudi stanovalci z demenco.

Peter Svetina, Varuh človekovih pravic;; FOTO: Rebeka Gerlič, UKC Maribor

Sogovorniki so se dotaknili tudi problema pomanjkanja kliničnih psihologov in posledično pomanjkanja sodnih izvedencev na tem področju ter potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja. Varuh je ob tem izrazil upanje, da bo aktualna vlada vendarle odpravila pomanjkljivosti in poenostavila zdajšnje zakonsko določene postopke.

Prav tako Svetina upa, da bo vlada zagotovila visoko raven spoštovanja temeljnih pravic oseb med zdravljenjem v oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice ali obravnavo v varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda. Poudaril je, da je odgovornost države, da sprejme učinkovite ukrepe, ki bodo zagotovili ustreznejše neprostovoljno nastanjevanje in obravnavo oseb z duševnimi motnjami v socialnovarstvenih zavodih ob zagotovljenih prostorskih zmogljivostih in osebju, ki bo tem osebam lahko zagotavljalo ustrezne socialnovarstvene storitve.

Upoštevajoč ogroženost stanovalcev socialnovarstvenih zavodov z novim koronavirusom, pa varuh postavlja tudi vprašanje morebitnega izbruha okužbe v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. Svetina je pristojne zato pozval, da tudi na tem področju ukrepajo hitro in učinkovito. Obenem pa je izrazil zadovoljstvo, da so se vsi trije prisotni ministri zavezali za izvedbo konkretnih aktivnosti za javno obravnavo novele zakona o duševnem zdravju ter identifikacije in priprave rešitev za dodatne kapacitete varovanih oddelkov v naslednjih dveh mesecih, so še zapisali pri varuhu.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar