Glasovanje za projektne predloge v participativnem proračunu podaljšano do 23. decembra

Oddaja glasov za predloge, ki ustrezajo vsem predpisanim merilom za uvrstitev na seznam za glasovanje v participativnem proračunu, je zaradi epidemioloških razmer podaljšano do 23. decembra.

S podaljšanjem glasovanja do 23. decembra želijo na Mestni občini Maribor omogočiti glasovanje za enega ali več od 131 predlogov projektov tudi občankam in občanom, ki niso vešči računalnika in bi pri tem potrebovali pomoč.

Brez naročanja obisk referentov na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti zaradi aktualne epidemiološke situacije ni mogoč, kar otežuje oziroma celo onemogoča nudenje pomoči občanom v roku, določenem za glasovanje. Mestne četrti in krajevne skupnosti bodo omenjenim občankam in občanom nudili pomoč na sedežu v njihovem poslovnem času. S telefonskim klicem na sedež mestne četrti ali krajevne skupnosti bodo občani dobili svoj termin, v katerem se bodo oglasili na izbrano mestno četrt ali krajevno skupnost, kjer bodo na voljo tudi seznami predlogov projektov v fizični obliki, zaposleni pa jim bodo nato pomagali pri oddajanju glasov. Kljub fizičnemu glasovanju bo to potekalo ob strogem upoštevanju predpisov in priporočil NIJZ.

Pomoč in podporo glede registracije bosta še naprej nudili tudi projektni pisarni Zavoda PIP in Fundacije Prizma na tel. št. 070 331 507. Glasovanje sicer poteka preko spletne platforme Čuj sodeluj. Za glasovanje se je še vedno treba registrirati z geslom, ki ga na svojo elektronsko pošto posameznik dobi ob vpisu svojega imena in priimka ter EMŠO-številke. Glasuje lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, star/-a vsaj 15 let. Vsakdo lahko glasuje samo enkrat za »košarico« predlogov v skupni vrednosti 40.000 evrov. Glasuje lahko v enem od štirih območij po lastni izbiri tako, da znotraj izbranega območja izbere predloge projektov, ki so mu všeč.

Oddaj komentar