Mestna občina Maribor prejela več kot 120 projektnih predlogov za participativni proračun

Maribor s Pohorjem.

Več kot 120 projektnih predlogov za izboljšanje našega življenjskega prostora je do danes, 6. novembra 2020, že oddanih na spletni strani participativnega proračuna Mestne občine Maribor www.mariborsodeluj.si, izbrani predlogi bodo v naslednjih letih soustvarili okolje te mestne občine.

Inovativne ideje, kot so prvi hibridni muzej starodobnikov na svetu, kolesarski poligon oz. »pumptrack«, razstavišče na prostem, medgeneracijsko igrišče, eko pametne klopi, strategija za odstranjevanje grafitov, javna stranišča, fitnes na prostem, informativne table o pticah in igrala za starejše otroke je le nekaj že oddanih predlogov, ki po mnenju občank in občanov koristijo
skupnosti MO Maribor.

Predlogi naslavljajo tudi nekatere pomanjkljivosti, kot so preveč prometne ulice, odprte avtobusne postaje, odlaganje odpadkov, propadajoče stavbe, otroška igrala v slabem stanju, neurejene parkirne prostore ter nekatere slabo označene kolesarske in sprehajalne poti.

“Skozi predlagane projekte vidimo veliko zanimanje občanov za aktivno participacijo, povezovanje in sodelovanje pri ustvarjanju pogojev za dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju, kar je tudi glavni cilj uvedbe participativnega proračuna v MO Maribor,” so zapisali na MO Maribor. Predlagatelji, ki so svoje predloge že oddali, jih lahko v aplikaciji do 10. novembra še spreminjajo, dopolnijo, dodajo fotografijo ali kakšen drug dokument, ki bo še dodatno prepričal občane, da glasujejo za njihov predlog. Pri pripravi predlogov v aplikaciji naj bodo pozorni tudi na ustrezno umestitev lokacije predlogov v eno izmed štirih območij.

Za pomoč pri uporabi aplikacije ter pripravo in oddajo projektnih predlogov sta občanom na voljo projektni pisarni:
– Zavod PIP, Gosposvetska cesta 86, Maribor
– Fundacija PRIZMA, Tkalski prehod 4, Maribor

Kontaktne informacije, na katere se občani lahko obrnejo:
– telefon: 02 234 21 46 ali 070 331 507
– e-pošta: sodeluj@maribor.si

Fizična oddaja predlogov na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti žal ni možna, saj so te zaradi epidemije zaprte.

Oddajanje projektnih predlogov bo zaključeno v torek, 10. novembra, sledil bo pregled projektnih predlogov iz strani komisije, ki bo preverila, ali so predlogi izvedljivi, skladni z zakonodajo, znotraj občinskih meja, če imajo realno oceno vrednosti ter ali so v skladu z drugimi merili in pogoji. Od 3. do 10. decembra bodo za izbrane projekte glasovali še občani s stalnim prebivališčem v MO Maribor, ki imajo dopolnjenih 15 let. O napredovanju izvedbe projektov bodo občani obveščeni od 21. decembra naprej.

Oddaj komentar