Danes znani rezultati nacionalnega preverjanja znanja

Vir: pixabay.com

Učenci 9. razredov osnovnih šol se bodo danes seznanili z rezultati na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ), ki je potekalo v prvi polovici maja. Svoj dosežek bodo lahko od 8. ure preverili na spletni strani Državnega izpitnega centra (RIC), z njim pa bodo seznanjeni tudi v šoli.

Preverjanje znanja je letos opravljalo 20.199 učencev 6. razreda in 17.492 učencev 9. razreda na skupno 475 šolah. Učenci 6. razredov bodo z rezultati preverjanja seznanjeni v četrtek.

Tako kot prejšnja leta so učenci 9. razredov na letošnjem NPZ pisali preverjanje iz matematike, maternega jezika in tretjega predmeta, za kar je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport določilo domovinsko in državljansko kulturo in etiko, fiziko, likovno umetnost ali prvi tuji jezik.

Do izidov NPZ bodo lahko učenci od 8. ure pa vse do 5. junija dostopali preko spletne strani RIC, za kar potrebujejo šifro svojega NPZ in osebno enotno matično številko, z dosežki pa bodo seznanjeni tudi v šoli. Če ob vpogledu podvomijo v pravilnost vrednotenja, imajo možnost poizvedbe, v okviru katere se preveri, ali so naloge ovrednotene v skladu z navodili.

Ob vpogledu se bodo starši in učenci lahko seznanili s številom točk, ki jih je dosegel učence, povprečnim dosežkom vseh učencev na njegovi šoli in povprečjem, doseženim na ravni države. O povprečju, ki so ga dosegli njihovi učenci, bodo obveščene tudi šole, ki pa bodo imele vpogled le v lastne dosežke in povprečje, doseženo na ravni države. RIC šolam namreč rezultatov drugih šol ne posreduje, da ne bi prišlo do razvrščanja.

In kakšne naloge morajo pri NPZ reševati učenke in učenci 9. razredov? Pri matematiki med drugim računajo enačbe z negativnimi števili, kot je na primer: Koliko je vsota števil 27 in -87 ali pa: izračunaj, koliko je -3,4-(-4,5)=?

Pri matematiki imajo tudi besedilne naloge, kot na primer: Zala in Žan sta imela skupaj 452,49 evra. Zala je imela dvakrat toliko denarja kakor Žan. Koliko evrov je imel Žan? Koliko pa Zala? Ali pa: Maja in Tone sta izrezala modela dveh skladnih pravokotnih trikotnikov z dolžinama katet tri in štiri centimetre. Koliko znaša ploščina pravokotnega trikotnika z dolžinama katet tri centimetre in štiri centimetre?
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar