VIDEO: Srednje šole želijo bolj jasna in življenjska navodila za ponovno izvajanje pouka

18. maja začnejo pouk v učilnicah oziroma priprave na maturo tudi srednje šole. Ob tem se pojavlja veliko neodgovorjenih vprašanj o samem izvajanju pouka, predvsem zaradi navodil, ki jih dobivajo šole. Težave se vidi v logistiki, kako bodo dijaki vstopali v prostore šole, koliko manjših skupin bodo morali po posameznih razredih narediti, ne nazadnje pa tudi v uporabi zaščitnih mask.

Več v videoprispevku:

Oddaj komentar