Mariborski mestni svet potrdil dokumentacijo za obnovo Ljudskega vrta

Mariborski mestni svetniki so včeraj vendarle potrdili dokumentacijo za projekt prenove zahodne ter delne prenove severne in južne tribune stadiona Ljudski vrt. Odločanje o tem so januarja zaradi več napak v predloženem gradivu preložili na tokratno sejo. Ocenjena vrednost projekta je 5,68 milijona evrov, 187.500 evrov bo doniral nogometni klub.

Mariborska občina bo 5,49 milijona evrov zagotovila v letošnjem proračunu, preostali delež, ki ga bo prispeval mariborski nogometni klub, pa je namenjen pripravi projektne dokumentacije. Večji del naložbe v višini 4,6 milijona bodo na občini zagotovili z najemom posojila, ki je že bilo potrjeno ob sprejemu proračuna.

Čeprav je bilo na temo prenove stadiona na nekaj zadnjih sejah povedanega že veliko, tudi tokrat ni vse šlo gladko, saj je samostojna svetnica Melita Petelin v predinvesticijski zasnovi znova našla nekaj napak pri finančni konstrukciji, ki se po njenem mnenju uslužbencem mestnega urada za finance ne bi smeli zgoditi. Kljub temu so dokument potrdili brez glasu proti.

Ob tem so bile potrjene tudi spremembe odloka o ureditvenem načrtu športno-rekreacijskega območja Ljudski vrt, ki bodo ob pridobitvi upravnih dovoljenj za prenovo tribune omogočile še energetsko sanacijo obstoječe teniške dvorane z možnostjo dograditve in povečanja kapacitete pokritih igrišč ter zagotovitev igrišč na trdi podlagi.

Možnost ureditve garažnega dela pod objekti s spremembo odlok ni več predvidena, dodana pa je možnost izvedbe kletne etaže za potrebe pomožnih prostorov. Odpoved podzemni garaži je zmotila nekatere svetnike, a jim je predstavnica sektorja za urejanje prostora Lidija Kodrič Vuk pojasnila, da sta bili doslej na tem območju predvideni dve podzemni garaži, odrekli pa so se le manjši pod teniškimi igrišči, ki so predvidevala vsega 60 parkirnih mest.

Svetniki so po skrajšanem postopku podprli tudi spremembe odloka o uporabi javnih površin, s katerimi mestna občina odpravlja pomanjkljivosti na področju njihove uporabe za postavitev polnilnic za električna vozila in krajše promocije ter uvaja možnost oprostitve plačila uporabnine v določenih primerih.

Prav tako je bil potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta za energetsko sanacijo javnih objektov v lasti občine, ki jih na občini načrtujejo preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva.

Sicer pa mariborske svetnike veliko dela čaka v marcu, ko se bodo večkrat sestali zaradi nekaterih zelo aktualnih tem v mestu. Sredi marca naj bi tako na izredni seji razpravljali o postopku prodaje Farmadenta ter o načrtih glede mariborskega letališča. Na redni marčni seji bo nato ena od točka reševanje prostorske problematike za mariborsko knjižnico, najverjetneje pa bo posebej opravljena še razprava o delovanju zavoda za turizem.

Precej svetnikov je bilo danes skeptičnih do umika točke na temo predloga za razrešitev direktorice omenjenega zavoda Doris Urbančič Windisch, predvsem pa nezadovoljnih, ker ne poznajo pravih razlogov za njeno razrešitev. Na to temo je več kot polurna debata potekala že ob sprejemanju dnevnega reda, saj so želeli točko o dogajanju v zavodu vseeno izpeljati že danes.

Župan jim je zagotovil, da bo zadnjo besedo o morebitni razrešitvi vseeno imel mestni svet, seveda če bo svet zavoda izglasoval razrešnico. Nima pa težav niti s tem, da bi še pred sejo sveta zavoda sklical izredno sejo, kjer bi obravnavali gradivo, ki ga je direktorica kot odgovor poslala svetu zavoda.

Seja je bila zaradi nesklepčnosti prekinjena.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar