Preureditev Koroške ceste z Glavnim trgom med 15 dobrimi praksami trajnostnega urbanega razvoja

Med 15 dobrimi praksami trajnostnega urbanega razvoja kar dva mariborska projekta. Gre za preureditev območja Koroške ceste z Glavnim trgom ter pilotno proizvodnjo sekundarnih gradbenih materialov – proizvodnjo montažnih blokov iz recikliranih agregatov in dela ostalih nenevarnih gradbenih odpadkov.

Iz nabora 29 prejetih prijav je ocenjevalna komisija izbrala 15 dobrih praks, ki najbolje ustrezajo kriterijem in upoštevajo načela programa URBACT o trajnostnem celostnem urbanem razvoju. Med temi 15 pa je tudi preureditev območja Koroške ceste z Glavnim trgom. Na spletni strani inštituta so zapisali, da so “iskali dobre prakse, ki naslavljajo kompleksne izzive z uporabo celovitih in vključujočih pristopov. Prakse, ki dobro delujejo in zagotavljajo želene rezultate ter lahko služijo kot navdih ali model, ki ga je mogoče prenesti v druga okolja”. Izbrana mesta z dobro prakso bodo prejela Priznanje Mesta mestom, dobra praksa za trajnostni urbani razvoj, ki vključuje objavo v katalogu Mesta mestom #3, širjenje prek spletnih strani in družabnih omrežij, animacijo o dobri praksi ter predstavitev na dogodku.

Za prenovo Koroške ceste z Glavnim trgom so zapisali, da gre za celovito arhitekturna preureditev prostora, primarno namenjenega avtomobilskemu prometu v javni prostor, namenjen ljudem , ki ima boljše družbene, gospodarske in okoljske učinke.

Ni pa to edini mariborski projekt, ki so ga uvrstili med prvih 15. Mednje so uvrstili tudi pilotno proizvodnjo sekundarnih gradbenih materialov – proizvodnja montažnih blokov iz recikliranih agregatov in dela ostalih nenevarnih gradbenih odpadkov, za katero je zaslužno Javno podjetje Nigrad Maribor. S projektom CINDERELA (H2020) je Javno podjetje Nigrad Maribor namreč vzpostavilo pilotno proizvodnjo montažnih blokov iz recikliranih nenevarnih gradbenih odpadkov, s čimer uresničuje cilje krožnega gospodarjenja mesta.

Oddaj komentar