Dostop do posnetkov nadzornih kamer možen samo z ustreznimi pooblastili

Vir: Pixabay.com

V Ljubljani je z nadzornimi kamerami po navedbah upravljavca Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice opremljenih 34 prometnejših križišč. Policija za neposreden vpogled v posnetke ustreznih pooblastil nima, a se jim lahko ti na njihovo zahtevo izročijo ob ustrezni pravni podlagi. Posnetki se sicer shranjujejo od tri do deset dni.

Za STA so na policiji pojasnili, da neposrednega vpogleda v nadzorne kamere, ki niso v njeni lasti ali upravljanju, nimajo. Lahko pa sicer v primerih preiskovanja konkretnega kaznivega dejanja ali morebitnih prekrškov, kot je recimo prometna nesreča, upravljavca zaprosijo za tovrstne posnetke in jih tudi zasežejo. “V nadaljevanju lahko ti podatki služijo tudi kot eden izmed dokazov v postopku o prekršku ali pri kaznivem dejanju, ki jih obravnava policija,” so še dodali.

Do gradiva nadzornih kamer za sankcioniranje morebitnih kršiteljev prav tako ne morejo dostopati na mestnem redarstvu. Zakon o pravilih cestnega prometa zanje namreč predvideva zgolj uporabo samodejnih merilnih naprav, namenjenih zaznavanju prekoračitev hitrosti. Tako posnetkov tudi ne morejo uporabiti za sankcioniranje kršitelja, ki bi denimo prevozil rdečo luč, so še sporočili z redarstva.

V pravilniku o izvajanju nadzora je navedeno, da je za posredovanje videoposnetkov zadolžena pooblaščena oseba za vodenje evidenc, ki pri tem po potrebi sodeluje s skrbnikom za varstvo podatkov in pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

Vsako posredovanje je glede na pravilnik treba tudi ustrezno dokumentirati in zagotoviti podatke o tem, na kakšni pravni podlagi so bili posredovani, za katere posnetke gre, komu in kdaj so jih posredovali.

Ob ustrezni pravni podlagi pa jih lahko izdajo le na zahtevo policije, sodišča, odvetniških družb ali na zahtevo posameznikov, na katere se posnetki nanašajo. Jih pa tudi njim lahko posredujejo le ob izpolnjevanju dodatnih pogojev, določenih v pravilniku.

Na Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki s kamerami upravlja, so za STA navedli, da se posnetki nadzornih kamer na semaforjih sicer uporabljajo za nadzor in vodenje križišč in prehodov za pešce. Z njihovo pomočjo si prizadevajo zagotavljati tudi pravilno delovanje svetlobne prometne signalizacije z največjo dnevno obremenitvijo prevoza vozil.

Kamere so namenjene zagotavljanju daljinskega krmiljenja semaforskih naprav ob večjih prometnih zastojih in večji varnost udeležencev v prometu. Z njihovo pomočjo spremljajo tudi prometne tokove, posnetki nadzornih kamer pa shranjujejo od tri do deset dni. Območje, na katerem izvajajo videonadzor, pa je označeno z obvestilnimi tablami, so še dodali.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar