Vlada izdala uredbo o DPN za železniško progo med Mariborom in Šentiljem

Lista kolesarjev in pešcev čaka na poročilo delovne skupine Ministrstva za infrastrukturo.

Vlada je na včerajšnji seji izdala uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za železniško progo med Mariborom in Šentiljem, ki daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ker omenjena železniška proga ni več ustrezna, je najprej predvidena nadgradnja obstoječega tira, pozneje pa je načrtovana še gradnja drugega tira.

V DPN so določene rešitve glede prometno-tehničnega, komunalnega, varnostnega, okoljevarstvenega urejanja prostora, pa tudi urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja posega v prostor, so zapisali na vladnem uradu za komuniciranje.

Z državnim prostorskim načrtom se načrtuje ureditev odseka železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja z gradnjo drugega tira in prestavitvijo obstoječega tira na posameznih odsekih, z vsemi objekti, napravami in ureditvami, potrebnimi za nemoteno funkcioniranje železniške proge.

Prav tako je med drugim načrtovana rekonstrukcija železniških postaj Pesnica in Šentilj ter prestavitev železniškega postajališča Cirknica.

Glavno železniško postajo nameravajo sicer nadgraditi tudi v Mariboru. Razpis za nadgradnjo postaje, ki naj bi po novem imela tri perone, je odprt do 12. marca.

Železniška proga Maribor-Šentilj, ki je dolga skoraj 16 kilometrov, je del glavne železniške proge št. 30 Zidani Most-Šentilj-državna meja. Je tudi del Baltsko-jadranskega koridorja, ki poteka na relaciji Gradec-Šentilj-Maribor-Ljubljana-Koper/Trst, poleg tega pa je tudi pomembna povezava z Luko Koper ter neposredna povezava Avstrije z Mediteranskim koridorjem.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar