Kmalu začetek gradnje železniškega podvoza na Ljubljanski ulici

Danes sta v dvorani generala Rudolfa Maistra sofinancerja projekta izgradnje železniškega podvoza Mestna občina Maribor in Direkcija RS za infrastrukturo, skupaj z izbranim konzorcijem izvajalcev JV Pomgrad, SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana in GH Holding podpisala 8,9 milijonsko pogodbo za izvedbo podvoza na Ljubljanski ulici v Mariboru z ostalimi ukrepi.

Mestna občina Maribor in (takratno) Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo sta 17. decembra 2008 zaradi ugotovljenih tehnično-prometnih neskladnosti podpisali »Dogovor o sofinanciranju projektne in tehnične ter investicijske dokumentacije za gradnjo podvoza ter postajališča Tabor z ukinitvijo nivojskega železniškega prehoda v km 0+895 na Ljubljanski cesti v Mariboru«.

Na podlagi podpisanega dogovora so sledili vsi postopki in izdelava potrebne dokumentacije, koraki so vrhunec dosegli na današnjem podpisu pogodbe, ki je podlaga za začetek del. Dela se bodo pričela predvidoma konec meseca julija. V sklopu izgradnje podvoza bo prenovljen tudi Magdalenski park. Dela bodo potekala predvidoma 16 mesecev, v tem času pa bo veljala popolna zapora Ljubljanske ulice od križišča z Jezdarsko ulico do križišča z Masarykovo ulico in popolna zapora priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico.

Pogodbena vrednost je 8,9 milijona evrov, sofinancersko razmerje je 60 % DRSI in 40 % MO Maribor, od tega MO Maribor prispeva 3,2 milijona evrov, preostanek pa Direkcija RS za infrastrukturo. Investicijski projekt zasleduje družbene učinke, ki so razbremenitev cestnega prometa ter s tem preprečevanje gneče ter prometnih zamaškov. Pozitiven vpliv bo na počutje prebivalcev z vidika razbremenitve prometa, urejena cestna in železniška infrastruktura v MOM in zmanjšanje hrupa in emisij izpušnih plinov.

MO Maribor in DRSI si skupaj tudi prizadevata za izvzem dela hitre ceste iz vinjetnega režima v času gradnje, saj bi s tem lahko razbremenili okoliške ceste, ki bodo obremenjene zaradi zapore in del.

Oddaj komentar