V petek in soboto informativni dnevi na fakultetah Univerze v Mariboru

Fotografija je simbolična.

Vse fakultete Univerze v Mariboru bodo v petek, 14. februarja 2020, ob 10. in 15. uri ter v soboto, 15. februarja 2020, ob 10. uri organizirale informativne dneve, na katerih se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, z možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločitev o študiju. Vse informacije o poteku informativnih dni na Univerzi v Mariboru in njenih članicah so na voljo na spletni strani moja.um.si.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je objavilo Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021. Razpis je na voljo le v elektronski obliki, ponuja pa podrobnejše informacije o prijavnih rokih, postopku prijave, o visokošolskih zavodih in njihovih študijskih programih ter o pogojih za vpis. Sam prijavni postopek poteka z elektronsko oddajo prijave za vpis preko spletnega portala eVŠ. V skladu z razpisom se bo v sredo, 12. februarja 2020, začel prvi prijavni rok, ki bo trajal do 18. marca 2020.

Predstavitev dejavnosti na posameznih fakultetah

Vse fakultete Univerze v Mariboru bodo v petek, 14. februarja 2020, ob 10. in 15. uri ter v soboto, 15. februarja 2020, ob 10. uri imele informativne dneve. Fakultete Univerze v Mariboru bodo v času informativnih dni izvedle predstavitve svojih študijskih programov, smeri na teh programih, predstavile bodo študijski proces ter omogočile ogled svojih prostorov (predavalnic, laboratorijev in njihove opreme itd.). Na posameznih fakultetah bodo organizirali tudi druge zanimive aktivnosti, kot so predstavitve raziskovalnega dela in različnih projektov študentov, praktičen prikaz poklicev ter druge zanimivosti.

Tehniške fakultete Univerze v Mariboru.

Dan odprtih vrat Študentskih domov in delavnice Kariernega centra

Študentski domovi Univerze v Mariboru bodo prav tako v petek, 14. februarja 2020, ob 13. uri organizirali »Dan odprtih vrat«, ki bo potekal v učilnici študentskega doma 6b, Gosposvetska c. 87b v Mariboru, kjer bodo stanovalci študentskih domov predstavili utrip študentskega življenja in obiskovalce povabili na ogled študentskih naselij. Karierni center Univerze v Mariboru pa pripravlja 27. februarja 2020 štiri delavnice, namenjene dijakom, kjer bodo prejeli nasvete za izbiro študija, o postopku vpisa ter o poklicih prihodnosti.

Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor

V sporočilu Univerze v Mariboru so zapisali, da se zavedajo, da je odločitev za študij ena najpomembnejših življenjskih odločitev za mlade, zato temu namenjajo veliko pozornosti in se trudijo, da bodočim študentom vso leto ponudijo dovolj koristnih informacij.

Prvi prijavni rok

Prvi prijavni rok bo potekal od 12. februarja do 18. marca 2020. Prijavo je mogoče oddati elektronsko na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer se je mogoče prijaviti:
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI-računom,
– z uporabniškim imenom in geslom.
Če se bo kandidat prijavil s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture, ki ga kandidati prejmejo na srednji šoli), mora prijavo za vpis elektronsko oddati v eVŠ do 18. marca 2020.

Pri postopku oddaje elektronske prijave z uporabniškim imenom in geslom bo moral kandidat prijavo elektronsko oddati v eVŠ do predpisanega prijavnega roka, isto prijavo nato še natisniti, podpisati in jo priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi največ dva dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ (torej najkasneje do 20. marca 2020).

Pomembno je izpostaviti, da se kot pravočasno oddana prijava šteje:
· prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 18. marca 2020, in
· prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 18. marca 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno–informacijski službi do 20. marca 2020.

Oddaj komentar