Ob zaključku leta bo UKC Maribor v pet-milijonski izgubi

UKC Maribor

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor se bo danes seznanil s potrjenim sanacijskim programom in posledično popravljenim programom dela in finančnim načrtom za letošnje leto. Kot izhaja iz gradiva za sejo, vodstvo zavoda ocenjuje, da bodo kljub izvajanju sanacijskih ukrepov leto zaključili s 4,7 milijona evrov izgube.

V rebalansu glede na v februarju sprejet prvotni finančni načrt za leto 2018 pričakujejo enake prihodke, na odhodkovni strani pa večje stroške materiala in storitev, saj ocenjujejo, da jim letos ne bo uspelo izvesti varčevalnih ukrepov v prvotno načrtovani vrednosti 3,5 milijona evrov. Povečujejo se tudi stroški dela zaradi načrtovanih dodatnih zaposlitev.

Sanacijski program, ki ga je na podlagi zakona o interventnih ukrepih za zagotavljanje finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov morala pripraviti uprava in ga po aprilski obravnavi na svetu zavoda poslati sanacijskemu odboru, predvideva, da bo UKC Maribor prišel do uravnoteženega poslovanja v letu 2020. Ministrica za zdravje ga je potrdila 18. junija.

Skupno 15 bolnišnic, ki so se zaradi negativnega poslovanja znašle v sanacijskem postopku, je konec novembra lani prejelo skupaj 135,8 milijona evrov dodatnega proračunskega denarja. Konkretno UKC Maribor je prejel nekaj manj kot 5,5 milijona evrov in tako lansko leto sklenil z okoli štiri milijone evrov izgube.

Oddaj komentar