Napačno bolnico obsevali zaradi “šuma” v prenosu podatkov

Kot smo že poročali, so na Inštitutu za onkologijo v Ljubljani zaradi napake, obsevali napačno bolnico iz Maribora. Danes je na to temo na Oddelku za onkologijo UKC Maribor potekal sestanek vseh udeležencev.

Kot so sporočili iz UKC Maribor, so vse tri zdravstvene inštitucije, UKC Maribor, Onkološki inštitut Ljubljana in ZD Maribor, še enkrat predstavile vsak svoj del obravnave dveh pacientk UKC Maribor.

Pri obravnavi je zaradi nesrečnega spleta več različnih okoliščin prišlo do zamenjave bolnic. Vstopna točka zapleta je bil telefonski prenos podatkov med UKC Maribor in OI Ljubljana, ki se pri naslovu in telefonskih številkah razhajajo in česar si kljub vsem preverjanjem ne znamo v celoti pojasniti, so sporočili iz mariborskega UKC.

Takšen način prenosa podatkov po telefonu je sicer utečena praksa sodelovanja v nujnih primerih med institucijama. Zdravniki radioterapevti ne pričakujejo pomembnih posledic za zdravje bolnice, glede na prejeto zdravljenje (majhno dozo obsevanja) in glede na izkušnje,” so zapisali.

obsevanja

S svojci je bil sprejet dogovor, da bolnici predstavijo ponujeno možnost pregleda in spremljanja bolnice, če bo želela, bodisi v UKC Maribor bodisi na OI Ljubljana. Predstavniki vseh treh inštitucij so se svojcem in bolnici opravičili, dogodek obžalujejo in sprejemajo vsak svoj del odgovornosti. Ob tem so izpostavili, da so bile vse odločitve sprejete z dobrim namenom – da se bolnici čim prej zagotovi ustrezna obravnava. So pa vse tri inštitucije zaradi tega dogodka že izvedle interne strokovne nadzore in sprejele ukrepe kot dodatno varovalo, da do takšnih dogodkov ne bo več prišlo.

Oddaj komentar