MO Maribor in SMS – Zeleni Evrope: Hitra cesta skozi Maribor naj se prekategorizira

Na Ministrstvu za infrastrukturo so pred časom pritrdili neustreznosti kategorizacije hitre ceste skozi Maribor, na Mestni občini Maribor pa predlagajo ustrezno prekategorizacijo omenjene ceste. Na njej naj bi se ukinil vinjetni režim brez potrebnega odplačila, na katerega se sklicujejo na ministrstvu.

“Ne zanima nas, kdo je lastnik ali upravljavec ceste, temveč da se obstoječa nepravilno kategorizirana cesta H2 kategorizira v skladu z uredbo o merilih za kategorizacijo cest, kar bo posledično pomenilo konec cestninjenja,” je povedal mestni svetnik in predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope Igor Jurišič.

V Stranki mladih – Zeleni Evrope nas ne zanima kdo je lastnik ali upravljavec ceste, temveč da se obstoječa nepravilno kategorizirana cesta H2 kategorizira v skladu z Uredbo o merilih za kategorizacijo cest, kar bo posledično pomenilo konec cestninjenja,” je bil jasen Jurišič. Mesto tako ne zahteva odpustkov, temveč vzpostavitev zakonitega stanja, za pomoč pri doseganju tega cilja pa se bodo obrnili po pomoč še na predsednika vlade Marjana Šarca. Gre pa za obveznost države in ne mesta, to zgolj opozarja ne nepravilnosti, ki se morajo odpraviti.

Država je dolžna odpraviti svoje napake

“Uredbo se na pobudo ministrstva za infrastrukturo sprejme na vladi, pripravi pa jo direkcija za infrastrukturo, zato bomo zelo konkretni glede tega, čigava obveznost je to,” je dodal podžupan Mestne občine Maribor Samo Peter Medved.

Ministrstvo potrdilo, da je kategorizacije ceste H2 ustrezna

Na ministrstvu za infrastrukturo so prejšnji teden po vnovičnem pozivu iz Maribora za ukinitev vinjet na hitri cesti skozi Maribor potrdili, da je cesta z izgradnjo vzporedne avtoceste nedvomno izgubila funkcijo prevzemanja daljinskega prometa in ohranila le lokalni promet mesta z njegovim zaledjem, zato je njena kategorizacija neustrezna.

S tem odgovorom so na mariborski občini zelo zadovoljni, ne strinjajo pa se z nadaljevanjem odgovora, da se lahko spremembo doseže le odplačno. “Ko na cesti ne bo več cestninjenja, se je bo Dars z veseljem znebil, saj bo imel z njo samo stroške,” je prepričan Jurišič.

“V kolikor ministrica za infrastrukturo ne predlaga in vlada ne potrdi popravka nepravilne kategorizacije H2 po uredbi o merilih za kategorizacijo javnih cest in posledično ne spremeni uredbe o kategorizaciji državnih cest ter iz četrtega člena izloči H2 v dolžini 7,22 kilometra in jo ustrezno prekategorizirano uvrsti med glavne ceste prvega ali drugega reda, se bomo obrnili na sodno vejo oblasti,” je dodal.

Država naj izpolni obljube do vlaganj v cestno infrastrukturo na območju MO Maribor

Kot smo že poročali, je Mestna občina Maribor pred časom na Ministrstvo za infrastrukturo naslovila dopis v katerem opozarja na mnoge infrastrukturne projekte, ki so na čakanju, oziroma se izvajajo, vendar prepočasi ali je njihova izvedba kakorkoli pod vprašajem. Državni proračun naj bi se namreč znatno zmanjšal na postavki investicije v infrastrukturne projekte na območju Mestne občine Maribor. Kot je danes pojasnil mariborski podžupan, pričakujejo, da bodo na ministrstvu našli ustrezne rešitve, da projekti ne bodo zastali.

 

Oddaj komentar