Letošnje ocene na maturi so kljub epidemiji primerljive s preteklimi leti

Slika je simbolična

Splošno maturo je uspešno opravilo 93,92 odstotka dijakov četrtih letnikov, ki so jo opravljali prvič, poklicno pa 92,59 odstotka tistih, ki so jo opravljali prvič. Ocene so kljub epidemiji primerljive s preteklimi leti, meje so se denimo pri matematiki spustile, pri slovenščini pa zvišale, je dejal direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc.

Od 5560 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije in splošno maturo opravljali prvič, je izpite uspešno opravilo 5222 kandidatov oz. 93,92 odstotka, kar je nekoliko manj kot lani (95,18 odstotka). Med 79 kandidati, ki so maturo opravljali po maturitetnem tečaju, je bilo uspešnih 62 odstotkov, med 131, ki so jo opravljali ponovno, pa okoli četrtina.

Na splošni maturi je 280 kandidatov doseglo 30 ali več točk, med njimi jih je 11 doseglo največji možni uspeh. Lani je bilo v spomladanskem roku zlatih maturantov 236, vse možne točke pa jih je doseglo osem.

Med 8204 kandidati, ki so tokrat prvič opravljali poklicno maturo, je bilo uspešnih 92,59 odstotka (lani 93,08). Zlatih maturantov je bilo 388 (lani 345), najvišje možno število točk je doseglo 112 kandidatov (lani 106).

Kandidati na poklicni maturi so lahko opravljali tudi izpite iz posameznega predmeta splošne mature, ki so pogoj za vpis v univerzitetne študijske programe. Med 1657 kandidati, ki so opravljali izpite iz 25 predmetov, je bilo uspešnih 79 odstotkov.

Mednarodno maturo je letos opravljalo 63 dijakov iz Slovenije in 26 tujcev, med njimi je 42 zlatih maturantov, ki so dosegli vsaj 40 točk od 45 možnih.

Kot je poudaril Zupanc, je porazdelitev ocen na letošnji maturi primerljiva s preteklimi leti, tako da bodo dijaki lahko pri vpisu v nadaljnje izobraževanje konkurirali tudi drugim generacijam. Pojasnil je, da so se meje za ocene pri nekaterih predmetih, denimo pri matematiki, spustile, a največ za nekaj odstotkov. Pri nekaterih predmetih pa so dosežki celo boljši in so se meje za ocene nekoliko zvišale.

Med slednjimi je tudi slovenščina, čeprav so maturanti letos zaradi epidemije covida-19 pisali esej iz slovenščine na isti dan kot drugo izpitno polo. Da to ni vplivalo na slabši izid, je poudarila tudi predsednica državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar Krajnc. Po njenih navedbah so bili tako kot vsako leto tudi tokrat rezultati pri nekaterih predmetih šibkejši, pri nekaterih pa boljši.

Tudi Tavčar Krajnčeva in predsednik državne komisije za poklicno maturo Boris Dular sta poudarila, da so rezultati primerljivi s tistimi iz preteklih let. “To ni matura s popustom, to je matura, kot so bile do sedaj, na istem nivoju kakovosti in zahtevnosti,” je pojasnil Dular.

Enaka merila so obveljala tudi za zlate maturante. Pri splošni maturi 280 zlatih maturantov prihaja s 43 gimnazij. Takšna razpršenost po besedah Tavčar Krajnčeve kaže, da imamo v Sloveniji veliko kakovostnih šol.

Zupanc je ob tem spomnil na letošnje drugačne priprave na maturo zaradi zaprtja šol ob epidemiji ter pozdravil, da med pripravami na maturo in njeno izvedbo med maturanti, učitelji in drugimi vpletenimi ni bilo zdravstvenih posledic, povezanih z epidemijo. Glede možnosti zamenjave vprašanja na ustnem izpitu, če tega dela snovi niso predelali, pa je Zupanc pojasnil, da se je glede na zapisnike na več kot 20.000 ustnih izpitih to zgodilo le v desetih primerih. Prepričan je, da je bila odločitev, da se obe maturi izpeljeta, pravilna.

Obenem pa je pojasnil, da so po njihovih ocenah srednje šole na spomladanski rok mature dovolile večjemu številu dijakov zaključnih letnikov kot v preteklih letih, in sicer na splošni maturi okoli 250 več gimnazijcem in na poklicni okoli 500 dijakom več.

Med 338 kandidati, ki splošne mature niso opravili, jih ima približno 18 odstotkov negativno oceno pri treh ali več predmetih, kar pomeni, da bodo morali maturo ponovno opravljati v celoti. Dijaki z eno ali dvema negativnima ocenama bodo lahko v naslednjih rokih opravljali popravne izpite. Med 608 kandidati, ki so poklicno maturo opravljali prvič v celoti, a neuspešno, bodo morali maturo ponovno v celoti opravljati dobri trije odstotki. Jesenski izpitni rok tako splošne kot poklicne mature se začne 24. avgusta.

Z rezultati poklicne mature so bili kandidati seznanjeni pretekli teden, rezultate splošne mature pa so izvedeli danes. Po Zupančevih navedbah je od 7. do 9. ure rezultate pogledalo 96,3 odstotka kandidatov, polovica že v prvih desetih minutah. Letos lahko prvič elektronsko vpogledujejo tako rezultate splošne mature kot izpitno dokumentacijo, in sicer od danes do srede. Rok za ugovor pa je četrtek.

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je dijakom, ki so uspešno opravili maturo, čestitala in se zahvalila Državnemu izpitnemu centru, ki je omogočil izvedbo mature in zaključnih izpitov “v teh posebnih razmerah”.

Ponovila je, da so bile glavni razlog, da so dijaki v minulem šolskem letu zaradi epidemije ostali doma, omejitve javnega prometa in namestitve v dijaških domovih. Za prihodnje leto pa so pripravili rešitve, da bo tudi v zahtevnejših epidemioloških razmerah, do katerih sicer upa, da ne bo prišlo, vsaj del izobraževanja za vse letnike potekal v šolah. “Predvsem od vašega odnosa, kako boste varovali in ščitili svoje zdravje, s kom in na kakšen način se boste družili, je odvisno, koliko uspešno se bomo lahko jeseni vrnili v šole,” je dejala mladim.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar