Leto 2016 za Mariborčanke in Mariborčanke posebno

Mestna občina Maribor

Leto 2016 je bilo, kot vsako leto, nekaj posebnega za Mariborčane in Mariborčanke. Vsako leto namreč prinese nekatere posebnosti, novosti, dogodke in tako je bilo tudi v letu 2016, tako pravijo na Mestni občini Maribor. 

V letošnjem letu smo naredili korak več za izboljšanje blaginje v mestu Maribor. Med večjimi projekti, ki smo jih skupaj uspešno izpeljali, moramo zagotovo omeniti zagotovitev za dolgoročno upravljanje mariborskega Pohorja, začetek gradnje vrtca Pekre ter energetske sanacije mariborskih osnovnih šol in vrtcev in podelitev dolgoročne koncesije podjetju Snaga za upravljanje z mariborskimi tržnicami.

vrtec-pekre
Vrtec Pekre

Letos smo ponovno pomladili mariborski avtobusni vozni park, saj smo s pomočjo sofinanciranja Eko sklada kupili pet novih avtobusov najvišjega EURO 6 razreda. Tik pred koncem leta pa pozdravljamo tudi prodajo Aerodroma Maribor, ki bo prineslo razvoj celotne regije in še pred tem v letu uspešna prodaja podjetja Marifarm. Dokončuje se tudi obnova atletskega stadiona na Poljanah, veliko bliže smo tudi končni rešitvi za Mariborski otok, končno smo uredili pot na Piramido in del poti v Mestnem parku.

Pomoč socialno šibkim

Veliko smo tudi v letošnjem letu naredili za pomoč najšibkejšim. Mestna občina Maribor namreč sofinancira tudi javno kuhinjo, kjer se povprečno na dan razdeli 530 obrokov. 106.666 EUR je bilo namenjenih za enkratno denarno občinsko pomoč za 198 občanov do največ 250 EUR, 170.000 EUR je bilo namenjenih za 105 socialno-humanitarne programov. MO Maribor namenja 152.976 EUR za subvencijo s katero letuje 1000 otrok v Punatu, Poreču in na Pohorju.

Več sredstev za kulturo

V sklopu kulture smo v letošnjem letu smo na javnem razpisu za izbor kulturnih programov, ki jih bo v letih 2016 – 2018 sofinancirala Mestna občina Maribor (sofinanciranih je 25 programov) namenili 469.200 EUR, na javnem razpisu za izbiro kulturnih projektov in mednarodnih kulturnih projektov, ki jih je v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Maribor (sofinanciranih je 101 projektov) smo namenili 271.600 EUR, namenjenih je 104.000 EUR za sredstva za podporo ljubiteljskim kulturnim društvom, v sklopu katerega se sofinancira dejavnost 55 do 58 društev. Na področju mladine je bilo namenjenih 150.000 EUR na javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih dejavnosti – nevladni in nepridobitni mladinski centri.

Na področju športa je bilo namenjenih 244.218 EUR za sanacijo atletske steze na Poljanah, 171.214 EUR za investicijsko vzdrževanje sedežnice Radvanje – Stolp, 2.607.384 EUR za sofinanciranje mladinskega in perspektivnega razreda, športne šole od I. do V. stopnje, kakovostni in vrhunski šport.

foto: STA
foto: STA

352.800 EUR za športno vzgojo otrok in mladine za sofinanciranje: 60 in 80 urni programi in 53.000 EUR za plavalni tečaji za prve razrede.

Komunalni projekti

Na področju komunale, prometa in prostora je bilo 680.000 EUR namenjenih za investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov, 205.276 EUR za kanalizacijo Limbuš, 460.000 EUR za gradnjo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, 615.000 EUR za gradnjo distubucijskega omrežja toplote, 1.482.500 EUR za nakup avtobusov za mestni potniški promet, 400.530 EUR za ureditev Korbunove in Kamenškove ulice in 465.631 EUR za ureditev Maistrove ulice ter 480.000 EUR obnovitvena dela, preplastitve.

Ne Mestni občini Maribor so dodali še, da želijo vsem veliko sonca in zdravja ter uspehov v vsakodnevnem življenju in to tudi takrat, ko na prvi pogled temu ni tako. “Zato lepe, prijetne in vesele praznike in vesel vstop v novo leto,” so še dodali na MO Maribor.

 

Oddaj komentar