FOTO: Bo na mariborskem letališču nastal Smart hub?

FOTO: Jernej Vrtovec/Facebook

Dva meseca pred iztekom pogodbe, s katero je država začasno upravljanje mariborskega letališča naložila državni družbi DRI, še ni najbolj jasno, kaj bo z njim po koncu leta.

Zato smo zadevo preverili na pristojnem ministrstvu: “Na ministrstvu za infrastrukturo se zavedamo potenciala, ki ga ima Letališče Maribor, zlasti za razvoj logistične dejavnosti. Maribor in okolica imata izjemno lego, da se logistika lahko razvija. Zato smo v juniju 2020 skupaj z družbo DRI, ki je upravljalec letališča, začeli z idejnimi zasnovami. Prve osnutke ter okvirne potenciale, bomo najprej predstavili predstavnikom lokalnih skupnosti. Sledijo nadaljnji postopki, tudi iskanje potencialnih investitorjev za Smart hub, sprejem DPN itd. Na ministrstvu imamo torej cilj, da mariborsko letališče razvijemo v moderni logistični projekt s kombinirano logistično dejavnostjo.”

Letališče Maribor že dalj časa sameva. A imamo vizijo, da kmalu postane moderni multimodalni cargo logistični center. Smart hub Maribor postaja realnost! #gradimoSlovenijo #vizija ? ??

Objavil/a Jernej Vrtovec dne Torek, 20. oktober 2020

Rednega zračnega prevoza ni

Pojasnijo nam še, da Letališče Edvarda Rusjana Maribor sicer v letu 2020 obratuje nemoteno. Rednega zračnega prevoza ni, kar je delno opravičujejo tudi zaradi covid-19. A obratovalec letališča zagotavlja vse potrebne letališke storitve. Do oktobra 2020 je bilo izvedenih nekaj čarterskih letov z nogometnimi in rokometnimi igralci ter 2 repatriacijska leta v času razglasitve epidemije.

Veliko poletov helikopterske nujne medicinske pomoči 

V okviru helikopterske nujne medicinske pomoči je bilo izvedenih 126 letov od tega 9 z inkubatorjem. Izvedenih je bilo tudi 15 letov za potrebe prevoza človeških organov. Na letališču v tem obdobju dodatno beležijo trenažne lete oziroma redno izvajanje usposabljanj pilotov Slovenske vojske (97 zrakoplovov) in druge lete vojaških zrakoplovov za potrebe Organizacija severnoatlantske pogodbe – NATO (7 zrakoplovov). Ravno tako se izvajajo vse potrebne storitve zemeljske oskrbe za Letalsko policijsko enoto, kakor tudi usposabljanja letalskih posadk letalskega prevoznika Austrian Airlines in ostalih manjših letalskih šol. V zadnjem času potekajo določene aktivnosti v zvezi z parkiranjem in linijskim servisiranjem zrakoplovov.

V pripravi je državni prostorski načrt

Na Ministrstvu za okolje in prostor, ki nastopa v vlogi koordinatorja, se vodi tudi postopek umeščanja prostorskih ureditev v prostor – priprava državnega prostorskega načrta (DPN) za Letališče Edvarda Rusjana Maribor, za naš medij pojasnijo na ministrstvu za infrastrukturo: “Gre za zahteven in dolgotrajen proces. DPN LERM je v fazi zaključevanja stališč do pripomb in predlogov, ki so bili podani v času javne razgrnitve gradiv. Ker postopek traja več let, se trenutno ponovno preverja ustrezna vključenost pripravljenih gradiv DPN v strateške razvojne načrte Podravske regije.”

Za izvedbo opravljenih storitev v letu 2020 je Ministrstvo za infrastrukturo podjetju DRI izplačalo 813.448,70 evrov sredstev, v istem obdobju pa je bilo za 235.373,31 evrov prihodkov.

Preverja se možnost začasnega podaljšanja obstoječe pogodbe

Na ministrstvu pripravljajo strokovne podlage za dolgoročno izvajanje storitev obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor na način, da bo letališče ves čas obratovanja izpolnjevalo vse predpisane pogoje glede na določeno referenčno kodo, kategorijo in namen letališča ter glede na obseg zračnega prometa, predpisane službe in druge pogoje. V okviru navedenega se preverja tudi možnost začasnega podaljšanja obstoječe pogodbe.

FOTO: Jernej Vrtovec/Facebook

Nezavezujočo ponudbo so v roku oddali trije promotorji

Z namenom zagotovitve dolgoročnega obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor je bil objavljen javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva. “Nezavezujočo ponudbo so v roku oddali trije promotorji. Interesentov in vsebine njihovih vlog vam ne moremo razkriti, saj nas k temu zavezuje veljavna zakonodaja in zahteve s strani promotorjev po varovanju poslovne skrivnosti,” nam še na naša povpraševanja odgovorijo na ministrstvu za infrastrukturo.

Na koncu še zapišejo, da nadaljujejo z vsemi potrebnimi aktivnosti: “Pripravlja se test javno-zasebnega partnerstva, študija upravičenosti ter osnutek koncesijskega akta. Po sprejetju koncesijskega akta bomo nadaljevali s postopki za izbor dolgoročnega obratovalca.”

Oddaj komentar