Dravske elektrarne Maribor dva meseca pred koncem leta dosegle letošnji načrtovani plan proizvodnje

Družba Dravske elektrarne Maribor je 30. oktobra 2020, torej dva meseca pred zaključkom leta, na velikih hidroelektrarnah dosegla letošnjo načrtovano proizvodnjo 2.656 GWh.

Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor, je ob tem povedal: “Ugodna hidrologija in visoka pripravljenost naših proizvodnih objektov sta omogočili, da smo v petek, 30. oktobra, dosegli načrtovano proizvodnjo letošnjega leta, kar nas v teh nenavadnih časih še posebej veseli. Kaže namreč na dejstvo, da smo od začetka tako imenovane korona krize sprejemali pravilne ukrepe, ki so nam omogočili, da smo zaključili nekatere nujne remonte, s katerimi smo začeli konec lanske leta in tako dosegli, da so bile naše velike hidroelektrarne večino časa sto odstotno delujoče. Zagotovim lahko, da bo proizvodnja električne energije iz Dravskih elektrarn Maribor, ob vseh že sprejetih ukrepih in tistih, ki jih bo po potrebi še potrebno sprejeti za preprečitev širjenja virusa, tudi v prihodnje zanesljiva. V teh časih se namreč, še toliko bolj kot običajno, zavedamo našega poslanstva in dejstva, da proizvodnja električne energije ne more obstati.”

Če bo proizvodnja zadnjih dveh mesecev potekala po planu, bo letna proizvodnja Dravskih elektrarn Maribor med najvišjimi v zgodovini družbe.

Kot omenjeno, v družbi neprestano skrbijo za visoko pripravljenost njihovih enot, kar dosegajo z načrtovanimi remonti in revizijami – v naslednjem remontnem obdobju sta predvidena dva večja remonta agregatov, ki predvidevata sanacijo generatorjev na hidroelektrarnah Vuhred in Ožbalt. Ob tem so v teku intenzivne priprave na projekt prenove sekundarnih sistemov na treh hidroelektrarnah – Dravograd, Vuzenica in Mariborski otok; gre za večletni projekt, ki bo omogočil nadaljnje zanesljivo obratovanje in možnost še bolj fleksibilnega prilagajanja zahtevam obratovanja elektroenergetskega sistema. Ob navedenem, ki zajema vzdrževanje obstoječih proizvodnih enot za njihovo visoko pripravljenost, pa izvajajo tudi raziskave in aktivnosti na projektih dodatne proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, pri čemer se posebej osredotočajo na vetrno, sončno in geotermalno energijo ter hranilnike električne energije.

Oddaj komentar