Pred mariborskimi mestnimi svetniki je nova seja

Junija 2024 izteče koncesijska pogodba družbi Aquasystems za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor, centralna čistilna naprava pa po 24 letih delovanja prehaja v last občine. Po novem bo to službo opravljalo javno podjetje Mariborski vodovod.

“Aktivnosti prenosa že potekajo, zato bomo 10. junija 2024, ko izteče koncesijska pogodba z Aquasystems, pripravljeni in uspešno prevzeli čiščenje odpadnih voda,” je povedal direktor Mariborskega vodovoda Miran Jug.

Na četrtkovi seji bodo mestni svetniki potrjevali občinski odlok, ki vzpostavlja eno izmed pravnih podlag, po kateri bo omenjeno lokalno gospodarsko javno službo opravljalo javno podjetje. “Za izvajalca je bilo izbrano podjetje Mariborski vodovod, ki je v 100-odstotni javni lasti in se že ukvarja s pitno vodo. S prevzemom gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode zaključujemo t.i. vodni krog oz. ukvarjanje z vodo od začetka do konca znotraj skupine Javnega holdinga Maribor,” je še povedal Jug.

V četrtek bo mestni svet med drugim obravnaval tudi nova občinska odloka o urejanju prometa in občinskih cestah, ki se prilagajata lani sprejetemu zakonu o cestah in drugim sodobnim trendom. Aleš Klinc iz občinskega urada za komunalo, promet in prostor je poudaril, da s tem nikakor ne spreminjajo veljavnih cen parkirnin in dovolilnic za parkiranje.

S tem je zanikal nekatera ugibanja, ki so tudi posledica “lapsusa” pri zapisu odloka v gradivu za sejo mestnega sveta, da se z novima odlokoma draži parkiranje pri Hotelu Habakuk. Bodo pa na tem parkirišču postavili zapornice in odpravili možnost parkiranja prvi dve uri brezplačno. Slednje bo odslej mogoče le še na parkirišču pod Hotelom Arena, je pojasnil Klinc.

Parkirišče pod Habakukom bo tako kot parkirišče pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače namenjeno tudi imetnikom sezonskih kart za žičnice na Pohorju, ki lahko tu parkirajo brezplačno. V zimski sezoni je bilo parkirišče pri vzpenjači polno zasedeno, zato so se na občini odločili, da za to namenijo tudi parkirišče pri Habakuku. “Na obeh parkiriščih se parkirnina za uporabnike Pohorja in nekaterih gostinskih lokalov refundira. Ta parkirišča so namreč prvenstveno namenjena ljudem, ki hodijo na Pohorje,” je poudaril podžupan Samo Peter Medved.

Predstavil je tudi letošnja vlaganja v cestno in komunalno infrastrukturo. Kot je dejal, so v okviru več projektov, med drugim izgradnje kanalizacije v več delih občine, uspeli kljub razmeroma nizkim sredstvom za ceste v občinskem proračunu obnoviti za skupno 26 kilometrov cestišč. Zaradi poplav in neurij so bili tudi soočeni z velikim številom intervencij, ki pa so jih “v zelo kratkem času uspešno izvedli” in uspeli doslej počrpati 264.000 evrov državnih sredstev v ta namen.

V četrtek bodo mestni svetniki obravnavali nov rebalans letošnjega proračuna občine, s katerim vključujejo vanj še 824.000 evrov državnih sredstev za sanacijo po poplavah in plazovih.

Mestni svetniki bodo imeli na mizi tudi letni program športa za leto 2024, ki po besedah Darka Zariča iz urada za šport predvideva 1,6 milijona evrov za športne programe in 2,5 milijona evrov za vlaganja v športne površine. Tako kot za področje kulture naj bi razpise za programska sredstva objavili še pred sprejemom novega proračuna občine, da bi tako pohitrili postopke.

vir: LOKALEC.SI

Oddaj komentar