Po novem letu višje cene oskrbe v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih

Slika je simbolna. Vir: shutterstock

Skupnost socialnih zavodov je napovedala, da se bodo domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi po novem letu podražili zaradi novega obračunavanja in dviga minimalne plače. Stroški dela v domovih in posebnih domovih se bodo namreč zaradi tega dvignili za pet do osem odstotkov.

Tokratni dvig stroškov dela bo omejen na zaposlene, ki v tovrstnih domovih zagotavljajo storitve oskrbe, ki jih kot oskrbnine plačujejo stanovalci, njihovi svojci ali pa lokalne skupnosti. Sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Jaka Bizjak opozarja, da si zaposleni v domovih za starejše in posebnih zavodih zaslužijo primerno plačilo. Njihova delovna mesta pa so v sistemu plač v javnem sektorju na mestu, ki je nestimulativen za delavce s srednješolsko ali nižjo stopnjo izobrazbe, v domovih pa se, ker se ne odločajo za ta delovna mesta že pozna kadrovska luknja.

Slika je simbolna. Vir: shutterstock

Opozarjajo pa, da tokratni dvig minimalne plače ponovno razkriva nepravičnost sistema, saj bodo stroški višjih plač oskrbnega osebja bremenili račune tistih, ki oskrbnine plačujejo. Bizjak je izpostavil, da bi to problematiko ublažil Zakon o dolgotrajni oskrbi, pa ga še ni. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev sicer določa, da lahko ob redni letni uskladitvi 1. marca izvajalec uskladi cene.

Minimalna plača se bo od začetka prihodnjega leta zvišala na 940 evrov bruto, iz nje pa so izvzeti vsi dodatki ter delovna in poslovna uspešnost, ki bodo morali biti prišteti k polni minimalni plači.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar