Pozivi k zagotavljanju pravic starejših do boljše oskrbe

Slika je simbolična. Vir: Shutterstock

Stanovalci v domovih, ki so bili med najbolj prizadetimi skupinami že v prvem valu epidemije covida-19, niti v drugem valu niso dobili ustrezne skrbi, so ob današnjem mednarodnem dnevu človekovih pravic izpostavili v Amnesty International Slovenije in združenju Srebrna nit. Med drugim so pozvali k spremembi kadrovskih normativov v domovih.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj zagotavlja, da celostna skrb za starejše ostaja osrednja prednostna naloga ministrstva. Hkrati izpostavlja, da s številnimi programi in transferji blažijo posledice revščine v družinah in pri ranljivih skupinah. “Na potrebe se odzivamo prioritetno s številnimi protikoronskimi ukrepi, z dodatnimi proračunskimi sredstvi, z okrepljenim sodelovanjem s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije in ostalimi deležniki,” je zapisal minister ob pozivih k zagotavljanju pravic starejših do boljše oskrbe. Vse do danes so bili po njegovih besedah izdelani številni protokoli, zagotovljena so sredstva za zaposlovanje dodatnega osebja, za zaščitno opremo in za vzpostavljanje zunanjih rdečih con. Prav tako so zagotovljene zakonske in finančne možnosti za nagrajevanje zaposlenih. Razmere in potrebe v domovih spremljajo in se bodo tudi v prihodnje nanje odzival prednostno, je poudaril. “Sistem oskrbe za starejše kljub vsem oviram deluje v dobro naših starostnic in starostnikov,” je izpostavil ob mednarodnem dnevu. Med večjimi težavami domov na ministrstvu omenjajo pomanjkanje kadra, zaradi česar je obstoječe osebje preobremenjeno. Kadrovsko stisko, ki se vleče že vrsto let, rešujejo z dodatnimi proračunskimi sredstvi.

Namenili sredstva za nove zaposlitve v DSO

V četrtem protikoronskem paketu so za nove zaposlitve v domovih namenili približno 26 milijonov evrov, tako da se je od avgusta do oktobra v socialnovarstvenih zavodih dodatno zaposlilo 367 ljudi. Povprečno 134 ljudi mesečno je v delo v domovih vključenih preko javnih del, v okviru začasnega in občasnega dela je bilo opravljenih več kot 5000 delovnih ur, skoraj 72.500 delovnih ur pa so opravili študentje in dijaki s področja zdravstva.  Zavod za zaposlovanje je v sredo objavil javno povabilo za program javnih del za leto 2021 za 950 dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih in bolnišnicah, obseg razpoložljivih sredstev pa znaša štiri milijone evrov. Z namenom, da pospešijo pridobivanje dodatnih kadrov zlasti iz zdravstva, so na ministrstvu okrepili povezovanje zavoda za zaposlovanje z domovi, kjer se je letos tako zaposlilo 744 brezposelnih, zadnji mesec pa 50. V javna dela v domovih so letos vključili 250 brezposelnih, v druge programe aktivne politike zaposlovanja pa še 120 brezposelnih, so objavili na ministrstvu.

FOTO: Pixabay.com

Stavbe, v katerih so domovi, neprimerne za organizacijo dela v primerih okužb

Glede zgradb, v katerih so domovi, pa izpostavljajo, da so starejše in prostorsko neprimerne za organizacijo dela v primerih okužb. To težavo rešujejo z zagotavljanjem mest preko javnega razpisa za koncesije in razpisov, ki bodo financirani iz evropskih sredstev in bodo omogočili tudi prilagoditve obstoječih domov. Še dodatna mesta bodo zagotovili s proračunskimi sredstvi in v ta namen v proračunu že zagotovili dodatnih 30 milijonov evrov. Po pojasnilu ministrstva ima v drugem valu epidemije vsak dom sivo cono, kamor nameščajo stanovalce s sumom na covid-19. Za vzpostavitev rdeče cone, namenjene tistim z ugotovljeno okužbo, pa ima vsak izvajalec pripravljen krizni načrt. Če rdeča cona zaradi širitve okužbe ni več mogoča v domu, zagotavljajo nadomestne prostore zunaj zavoda.

Sicer pa država po njihovih besedah neposredno zmanjšuje tveganje revščine pri ranljivih skupinah, kot so otroci, enostarševske družine in starejše samske ženske. Revščino namreč pomembno znižujejo socialni transferji, za katere je ministrstvo lani namenilo več kot 1,2 milijarde evrov.

Oddaj komentar