Mariborski Košaki nadaljujo s prestrukturiranjem

Foto: http://www.kosaki.si/

Družba Košaki TMI nadaljuje z pred leti začetim finančnim prestrukturiranjem. Doslej so stabilizirali tekoče poslovanje, povečali prihodke, močno znižali izgubo ter ohranili delovna mesta. Poslovanje je stabilno, tekoče obveznosti družba plačuje redno.

Da bi prestrukturiranje zaključili učinkovito in v čim večjo korist vseh deležnikov, je uprava družbe podala predlog ponovne prisilne poravnave. Postopek, ki bo učinkoval le na obveznosti iz prejšnje prisilne poravnave, je ključen za zaključek za dolgoročno stabilizacijo poslovanja družbe.

Foto: http://www.kosaki.si/

V družbi, ki zaposluje 90 ljudi in ima eno izmed bolj prepoznavnih slovenskih prehrambnih blagovnih znamk s 145 letno tradicijo, verjamejo, da bodo že v naslednjih letih dosegli pozitiven poslovni rezultat. Košaki TMI so se že pred leti soočili s finančnimi težavami, zaradi katerih je v letu 2012 takratna uprava družbe podala predlog za prisilno poravnavo, ki je bila leta 2013 tudi pravnomočno potrjena. Družba je del obveznosti iz tega naslova poravnala. Kljub uspešnemu tekočemu poslovanju družbe, sredstva ne omogočajo poplačila preostalega dela starih obveznosti. Uprava družbe je zato predlagala ponovno prisilno poravnavo, ki je v tem trenutku najprimernejši inštrument finančnega prestrukturiranja. Na ta način bodo prestrukturirali obveznosti iz prejšnje prisilne poravnave, hkrati pa postopek ne bo imel vpliva na obveznosti nastale po njej. Skozi postopek lahko upniki konvertirajo terjatve v lastniški delež. Uprava je s svojim predlogom seznanila vse ključne deležnike, zaposlene in predstavnike sindikatov.

»V zadnjih letih smo s sodelavci opravili dobro delo. Uspelo nam je povečati tržne deleže in ohraniti dobre odnose s strateškimi kupci, na drugi strani pa stabilizirati poslovanje, ki nam omogoča, da redno plačujemo tekoče obveznosti,« je povedal predsednik uprave Košaki TMI, Marko Žerak. »S predlaganim postopkom finančnega prestrukturiranja bomo zaprli poglavje iz preteklosti in se lahko povsem posvetili naši prihodnosti. Košaki so na trgu že 145 let in želimo, da so tudi v bodoče. Naš cilj je ustvariti uspešno družbo, z odgovornimi in aktivnimi lastniki, usmerjeno v razvoj, kakovost in mednarodno prepoznavnost,« je še dodal.

Tekoče poslovanje družbe Košaki TMI, ki zaposluje skoraj 90 ljudi, je v skladu s poslovnim načrtom. Prihodki se že od leta 2015 večajo, na drugi strani pa je pomembno dejstvo, da se občutno zmanjšuje tekoča izguba. Prihodki so med letoma 2015 in 2016 narasli za 11,2 odstotka in so lani znašali 10,16 mio EUR. Izguba iz poslovanja, ki je še leta 2014 znašala dobrih 916 tisoč EUR, se je zmanjšala za 70,3 odstotkov na 272 tisoč EUR v 2016.

Oddaj komentar