Mariborsko sodišče: Košaki ponovno v prisilno poravnavo

Foto: http://www.kosaki.si/

Mariborsko okrožno sodišče je na predlog uprave družbe Košaki TMI včeraj izdalo sklep o začetku postopka ponovne prisilne poravnave. Uprava Košakov je sodišču predložila dopolnitev vloge in s tem izpolnila vse pogoje za začetek postopka. Sedaj nadaljujejo s finančnim prestrukturiranjem.

Košaki TMI so se že pred leti soočili s finančnimi težavami, zaradi katerih je v letu 2012 takratna uprava družbe podala predlog za prisilno poravnavo, ki je bila leta 2013 tudi pravnomočno potrjena. Družba je del obveznosti iz tega naslova poravnala. Kljub uspešnemu tekočemu poslovanju družbe, sredstva ne omogočajo poplačila preostalega dela starih obveznosti. Uprava družbe je zato predlagala ponovno prisilno poravnavo, ki je v tem trenutku najprimernejši inštrument finančnega prestrukturiranja. Skozi postopek lahko upniki konvertirajo terjatve v lastniški delež.
»S sodelavci se vsak dan skrbno in odgovorno ukvarjamo s poslovanjem in finančno sanacijo družbe. Na enak način smo pripravili tudi načrt prestrukturiranja in potrebno dokumentacijo za sodišče,« je povedal predsednik uprave Košaki TMI, Marko Žerak. »S predlaganim postopkom bomo zaprli poglavje iz preteklosti in se lahko povsem posvetili naši prihodnosti. Na trgu smo že 145 let in v bodoče bomo še boljši. Naš cilj je ustvariti uspešno družbo, z odgovornimi in aktivnimi lastniki, usmerjeno v razvoj, kakovost in mednarodno prepoznavnost,« je še dodal.
Od nastopa nove uprave leta 2015 so Košaki TMI tekoče poslovanje stabilizirali in povečali obseg prodaje in ohranili delovna mesta. Prihodki so med letoma 2015 in 2016 narasli za 11,2 odstotka in so lani znašali 10,16 mio EUR. Izguba iz poslovanja, ki je še leta 2014 znašala dobrih 916 tisoč EUR, se je zmanjšala za 70,3 odstotkov na 272 tisoč EUR v 2016.

Oddaj komentar