INTERVJU: Župan Soršak o trnovi poti do Magne

Župan Občine Hoče-Slivnica Marko Soršak je ob nastopu pravnomočnosti okoljevarstvenega soglasja za projekt Magna poudaril, da je tega zelo vesel. V intervjuju za spletni portal MBReport.si je dejal: “Uspelo nam je nekaj, kar se je v Sloveniji zdelo nemogoče.”

Kako komentirate to, da so padle vse ovire v zadevi Magna?
Vesel sem. V projekt Magna Nukleus je bilo vloženega ogromno truda in dela. Orali smo ledino in priznam, da sem ponosen, da nam je uspel tako velik korak. V prihodnjih mesecih nas čaka še veliko dela, da bomo prišli do končnega cilja. Do zaposlitev in dviga gospodarstva v občini in regiji. Vendar so padle tehnične ovire. Uspelo nam je nekaj, kar se je v Sloveniji zdelo nemogoče. Sedaj je to primer, da se da delati učinkovito.

Kaj pomeni to, za nadaljevanje investicije in prihod Magne v občino Hoče-Slivnica?
Projekt Magna ima sedaj osnovo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Konkretno to pomeni, da lahko prične graditi in, da bo v prihodnjem letu v Občini Hoče-Slivnica stala nova tovarna, ki bo v štartu zaposlovala 400 ljudi. V naslednjih fazah še več. To pomeni, da se bo regija dvignila in pričela z gospodarsko rastjo. To pomeni zeleno luč za dvig gospodarstva.

Ali držijo navedbe, ki smo jih zasledili v medijih, da bi se naj že prihodnji teden pričelo s sečnjo oz. pripravo gozda?
Da. Pričelo se bo s sečnjo gozda saj je to predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pri tem velja posebej izpostaviti, da se za fazo I zagotovijo nadomestne površine in ne pride do poseka gozda v tako velikem obsegu, kot je bilo predvideno v prvotnem OPN SD2. Se pravi upošteva se doseženi kompromisni predlog, dosežen z Ministrstvom za kmetijstvo RS in sicer, da se za I. fazo iz prvotno predvidenih 8,62 ha zmanjša posek gozda za 4,62 ha na 4 ha. Za nadaljnje faze morebitne gradnje Magne pa bo potrebno še poiskati nadomestna zemljišča na ravni celotne države, da se prepreči nadaljnjo sekanje rogoškega gozda.

Kdo je v tej zgodi – po vašem mnenju – odigral pozitivno vlogo in kdo je zaviral postopek?
Pri Projektu Magna Nukeleus je sodelovala velika ekipa ljudi. Povezale so se neverjetne energije in, ko je nekomu zmanjkalo energije jo je črpal od drugega in tako dalje. Sedaj prihajamo počasi v ciljno ravnino. Zavedam se, da še nismo na cilju. Smo pa zelo zelo blizu. Negativno vlogo vidim v zakonodaji, ki opredeljuje predolge roke. Menim, da bi morali biti roki za strateške investicije razpolovljeni in sodišča odločati v teh primerih urgentno. Pozitivno vlogo je imel občinski svet, ki se je jasno opredelil do projekta. Pozitivno vlogo je odigrala občinska uprava. Ni nam bilo lahko v teh mesecih. Poleg rednega dela so sodelavci imeli še Magno. Poudarim naj, da nismo dodatno zaposlili nikogar, ki bi nam pomagal. Vse je bila energija kolektiva. Prav tako je pozitivno vlogo odigrala celotna lokalna skupnost. Ne pozabimo, da so ljudje, ki so oddali glasovnice podprli projekt v 88%. To mi je dalo v pomladnih mesecih znak, da sem na pravi poti in, da se splača truditi. Pozitivno vlogo so odigrale lokalne nevladne organizacije, ki so že od začetka pokazale interes sodelovanja in so šle tudi pogledat tovarno Magna v Graz in tehtale argumente za in proti. Pozitivno vlogo je odigralo Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo, ki je bilo gonilna sila projekta. Še posebej požrtvovalen je bil minister Zdravko Počivalšek, ki je bil na terenu in pomagal. Pozitivno vlogo so odigrali organi državne uprave, saj so se zavzeli in urgentno reagirali, ko je bilo potrebno. Pozitivno vlogo so odigrali župani okoliških občin, ki niso zavirali projekta ampak so v tem videli priložnost za dvig regije. Pozitivno vlog je odigrala Slovenija, ker nam je uspelo, kar še ni uspelo v samostojni Sloveniji. Pozitivno vlogo ste opravili novinarji, ki ste kritično gledali na investicijo in korektno obveščali o napredku. Pozitivno vlogo je imela moja družina, ki mi je nesebično stala ob strani, ko sem to najbolj potreboval.

Kdaj lahko Hočani pričakujejo pričetek gradnje in razpise za delovna mesta?
Pričetek gradnje bo predvidoma oktobra 2017. Po mojih podatkih. Razpisi za delovna mesta bodo pa po naših podatkih objavljeni v prvi polovici leta 2018.

Ali je v prostorskih načrtih predvidena gradnja industrijskega tira, glede na to, da je sedaj jasno, da projekt bo?
Da. V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče – Slivnica; Spremembe in dopolnitve 2 (MUV štev. 6/2017) je v 137.a členu odloka, točka 30 in 31- Železniško omrežje, opredeljena in predvidena gradnja industrijskega tira in gradnja železniškega tira za potrebe letališča. Podani so tudi pogoji za gradnjo. Predviden železniški tir je prikazan tudi v grafičnih prilogah Občinskega prostorskega načrta.

Oddaj komentar