Večje povpraševanje po delovni sili med prvim in drugim valom epidemije

FOTO: Pixabay.com

Delodajalci so v tretjem četrtletju razpisali nekaj več kot 13.600 prostih delovnih mest, kar je po podatkih statističnega urada za približno 2500 več kot v četrtletju prej. Prav tako se je za nekaj več kot 3000 povečalo število zasedenih delovnih mest. Noben kazalnik pa ni dosegel ravni iz lanskega tretjega četrtletja.

Kot so pojasnili na statističnem uradu, se podatki v raziskovanju o prostih delovnih mestih zbirajo na referenčni dan v posameznem četrtletju, za tretje četrtletje je to bil 31. avgust. Gre za obdobje, ki pade v obdobje med obema valoma koronske krize, ko so podjetja spet lahko začela z opravljanjem svoje dejavnosti, so dodali.

Največ prostih delovnih mest v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih

V primerjavi z drugim četrtletjem se je povpraševanje po novi delovni sili povečalo v večini dejavnosti, na šestih področjih dejavnosti od skupaj osemnajstih pa so statistiki zaznali rahel upad. Največ prostih delovnih mest so razpisali v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih (skoraj 2900 v vsaki dejavnosti), sledila je dejavnost trgovine, kjer so razpisali skoraj 1800 prostih delovnih mest.

Podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi sezone in koledarja, kažejo, da je bilo v Sloveniji zasedenih nekaj več kot 766.000 delovnih mest ali za približno 3000 več kot v prejšnjem četrtletju. V drugem trimesečju, ko podjetja zaradi epidemije skoraj dva meseca niso smela opravljati svoje dejavnosti, ali pa so jo izvajala v zmanjšanem obsegu, se je število zasedenih delovnih mest zmanjšalo za skoraj 30.000.

V primerjavi se je število zasedenih delovnih mest na ravni države zmanjšalo

V tretjem četrtletju se je to število spet začelo povečevati, razen v treh dejavnostih, in sicer v predelovalni, finančni in zavarovalniški dejavnosti ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. V medletni primerjavi se je medtem število zasedenih delovnih mest na ravni države zmanjšalo za skoraj 8000.

Stopnja prostih delovnih mest je bila v letošnjem tretjem četrtletju 1,7-odstotna, kar je za tri desetinke odstotne točke več kot v prejšnjem trimesečju; v primerjavi z enakim obdobjem lani pa se je ta zmanjšala za pet desetink odstotne točke. Najvišja je bila tokrat v gradbeništvu (4,7-odstotna) ter v gostinstvu in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (pri obeh je bila 3,1-odstotna).
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar