V Mariboru odslej novi program farmacevtskega svetovanja

Zdravljenje starejših bolnikov z zdravili je zelo odgovorno. Praviloma so to bolniki, ki prejemajo največ zdravil, med njimi tudi številna, ki zanje niso nujno potrebna ali so celo neprimerna.

Obvladovanje polifarmakoterapije (sočasno jemanje 5 ali več zdravilnih učinkovin) postaja ena naših prednostnih nalog. Zdravila se pogosto menjajo, odmerki prilagajajo. Le redko kateri bolnik ima dolgo časa enaka zdravila. Zato vsem bolnikom svetujejo, da vodijo natančen seznam zdravil. S takšnim pristopom se verjetnost napak zmanjša. Pojav polifarmakoterapije v Sloveniji narašča, saj je bilo v letu 2016 204.564 oseb, ki so sočasno jemali 5 ali več zdravilnih učinkovin, kar je 14.417 oseb več kot v letu 2012.

Vir: Arhiv Lokalec.si

Za boljše obvladovanje neželenih učinkov, medsebojnega delovanja zdravil so partnerji v zdravstvu v okviru Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 opredelili uvedbo novega programa farmacevtskega svetovanja, ki je namenjen predvsem kroničnim bolnikom, ki jemljejo več zdravil hkrati. To je namreč povezano s povečanim tveganjem za zaplete v zvezi z zdravili (neželeni učinki, medsebojno delovanje zdravil), kar zmanjša zdravje in kvaliteto življenja.

Farmakoterapijski pregled, ki ga postopoma v zdravstvenih domovih zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), obsega:

– pregled predpisanih zdravil glede na pričakovani odziv pri bolniku (ali je zdravilo učinkovito) in ob
upoštevanju bolnikovih bolezni (npr. okvara ledvic, sladkorna bolezen),
– pregled predpisanih zdravil pri starostnikih glede na listo potencialno neprimernih zdravil za starostnike (npr. PRISCUS lista),
– pregled odmerkov predpisanih zdravil, njihovega števila in časa dajanja, tudi glede na obroke hrane in ostala zdravila,
– pregled predpisanih zdravil glede na medsebojno nezdružljivost ali slabo združljivost ter glede na preobčutljivost,
– pregled klinično pomembnih interakcij med zdravili z bazo LexiComp On-line,
– pregled optimalnega kombiniranja zdravil in
– pregled stroškovne učinkovitosti predpisanega zdravljenja.

Vir: Arhiv Lokalec.si

Pri tem je pomembno, da se farmacevtski svetovalec lahko z bolnikom tudi pogovori in da ima dostop do bolnikove zdravstvene dokumentacije. Farmacevt svetovalec nato izda mnenje, ki ga pošlje le osebnemu zdravniku, in s pacientom o njem ne razpravlja. Po prejemu pisnega izvida farmakoterapijskega pregleda osebni zdravnik glede na poznavanje bolnika in svojo klinično presojo v dogovoru z bolnikom izvede spremembe.

Program se v zdravstveni sistem uvaja postopno tako, da je bil sprva uveden v območni enoti Murska Sobota, Ljubljana in Maribor, v letošnjem letu pa se širi tudi v območno enote Kranj, Celje in Ravne na Koroškem, v letu 2018 pa je predvideno izvajanje programa še v preostalih območnih enotah Novo mesto, Krško, Nova Gorica in Koper. Po zadnjih podatkih se program že izvaja v 17 zdravstvenih domovih. V več zdravstvenih domovih pa potekajo priprave za začetek izvajanja programa.

Za uvedbo dodatnega programa farmacevtskega svetovanja je ZZZS namenil tudi dodatna finančna sredstva, in sicer v višini 720.335 evrov na letni ravni. Zdravstveni domovi po Sloveniji tako od lanskega leta dalje postopoma organizirajo sestanke kakovostnega predpisovanja zdravil in ambulanto farmacevtskega svetovalca.

Cilji novega programa 

Cilj izvajanja novega programa farmacevtskega svetovanja je večja kakovost predpisovanja zdravil, kjer so upoštevani različni vidiki, kot je učinkovitost zdravila, njegova varnost (neželeni učinki, interakcije, druge pomembne posebnosti), stroškovna učinkovitost in bolnikove posebnosti oziroma odločitve. Hkrati pa tudi sistematičen pregled zdravil pri bolnikih s polifarmakoterapijo poleg tistih, za katere zdravnik meni, da so njihove težave povezane zdravili. Za stalno izboljševanje kakovosti predpisovanja zdravil je bistvenega pomena sodelovanje obeh komplementarnih strok, medicine in farmacije. Zato so v program farmacevtskega svetovanja vključeni tudi redni sestanki skupin kakovostnega predpisovanja zdravil, ki jih sestavljajo zdravniki in farmacevti svetovalci. Farmacevti svetovalci tako sistemsko postajajo sodelavci izbranih osebnih zdravnikov družinske/ splošne medicine, ki predpišejo največ zdravil. S tem v Sloveniji na primarni ravni zdravstvene oskrbe uvajamo sistematičen in individualiziran pristop k polifarmakoterapiji.

1 KOMENTAR

  1. Zelo lepo, da se tudi pri nas izvajajo ti programi, saj je učinkovitost zdravljenja in smoterna poraba zdravil še kako pomembna in prinese tudi finančni prihranek tako ZSSS kot samemu uporabniku.
    Tudi moj mož ima podoben problem, veliko zdravil dnevno in s tem že ubčutne posledice na zdravju.
    Ko sva raziskovala kje bi bilo možno dobiti kakšne in formacije pa je bilo povedano, da le v Avstriji samoplačniško. Vesela sem, da bo lahko to opravil pri nas doma.
    Zanima me naslov ali teelfon, kamor se bi lahko obrnila. Hvala!

Oddaj komentar