Nova travnata površina v Mariborskem Ljudskem vrtu

Mariborskim nogometnim navijačem po selitvi naslova državnih prvakov v prestolnico v tolažbo ostaja vsaj to, da so le dan po zadnji tekmi na stadionu Ljudski vrt začeli s prvimi obnovitvenimi deli.

Za zdaj bodo na stroške kluba prenovili travnato površino, še vedno pa ni čisto jasno, kdaj bodo začeli z drugimi deli, zlasti z obnovo zahodne tribune. Kot so danes zagotovili na mariborski občini, projekt celovite prenove Ljudskega vrta – torej ureditev prostorov pod severno in južno tribuno in obnova zahodne tribune – teče po načrtih. Občina je zagotovila 5,5 milijona evrov, k temu pa je zdaj dodala še pol milijona evrov za menjavo travnate površine na drugem igrišču. Ob tem dodajajo, da izvedbo vseh del načrtujejo v letošnjem letu.

Znova so pojasnili, da bo celovita obnova zajemala preureditev zahodne tribune, kjer bodo postavili novo komunikacijsko klančino in povezovalni hodnik za novinarje, VIP goste in funkcionarje, ki bo omogočal povezavo stare tribune s severnim in južnim traktom. Ob tem bodo povečali število VIP sedišč ter uredili okoli 90 sedišč za komentatorje in 120 za novinarje

V okviru prenove zahodne tribune bodo uredili še sedeže za funkcionalno ovirane osebe in njihove spremljevalce, načrtujejo izvedbo VIP lože za pogostitve na visoki ravni, in postavitev platforme za glavno kamero. Prostore pod južno tribuno bodo namenili za gostinsko in trgovsko dejavnost, pod severno tribuno pa za potrebe klubske nogometne šole, novinarsko središče in prostore za upravljavca stadiona.

Na mestni občini dodajajo, da je obnova stadiona v fazi začetkov javnega razpisa, trenutno pa pričakujejo še del projektne dokumentacije za prostor pod tribunami, severni in južni, tako da bi v drugem junijske tednu lahko objavili razpis za izvajalca del. Če ne bo pritožb, bi z deli lahko pričeli konec julija, ker je za zahodno tribuno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, pa bo gradnja na tem delu stekla predvidoma jeseni, še dodajajo na občini.

Še pred tem mora mestni svet potrditi investicijski program, posebej za obe fazi, kar naj bi se za prvo fazo zgodilo na izredni seji 7. junija, za drugo pa predvidoma na julijski seji. Kot še ob tem zagotavljajo na mariborski občini, skozi celoten proces priprave projektne in druge dokumentacije zelo zgledno sodelujejo z nogometnim klubom.

V Nogometnem klubu Maribor pa so pojasnili, da je menjava dotrajane travnate površine na glavnem igrišču ocenjena na 630.000 evrov, ki jih bo zagotovil klub. Omenjena dela morajo biti zaključena do 9. julija, saj najuspešnejši slovenski nogometni klub kmalu čakajo prve evropske preizkušnje.

Za izboljšanje igralnih pogojev in pogojev za vadbo so se odločili menjati tudi travnato podlago na drugem igrišču, ki bo stala prav toliko kot na glavnem. Večji del denarja bo zagotovila občina, klub pa bo razliko do polne vrednosti v višini 130.000 evrov s svojimi sredstvi. Dela bodo potekala v drugi polovici leta.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar