Na četrtkovi redni seji MO Maribor tudi o odzivnem poročilu računskemu sodišču

Mariborski mestni svetniki se bodo na četrtkovi redni seji med drugim seznanili z odzivnim poročilom mestne občine na lansko negativno revizijsko poročilo računskega sodišča o poslovanju v letu 2014, ki ga je sicer že januarja ocenilo, da je občina pripravila zadovoljive popravljalne ukrepe. Ob tem bodo sklepali tudi o novih cenah avtobusnih prevozov.

 

V revizijskem poročilu, ki ga je računsko sodišče izdalo avgusta, so revizorji izrekli občini negativno mnenje glede pravilnosti poslovanja v delih, ki se nanašajo na pripravo in izvrševanje proračuna, nove zaposlitve in izplačevanje delovne uspešnosti, investicijske odhodke in zadolževanje. Na današnji novinarski konferenci mestne občine pred četrtkovo sejo, pa je direktor mestne uprave Simon Štrancar povedal, da so pripravili kakovostne in ustrezne ukrepe za prihodnje delovanje, kar jim priznava tudi porevizijsko poročilo računskega sodišča.  “Kar se tiče za nazaj, smo vse očitke ustrezno odpravili, s popravljalnimi ukrepi pa preprečili, da bi se take zadeve dogajale tudi v prihodnje,” je dejal Štrancar. Ob tem je zanikal, da bi občina Snagi v tem sklopu že vrnila tudi 1,7 milijona evrov z naslova preveč poračunanih okoljskih taks. Kot je dejal, popravljalni ukrepi dajejo tudi možnost pojasnil, zakaj so bile določene stvari izvedene, ta pa so očitno računsko sodišče zadovoljila.

Sicer pa bo mestni svet tokrat odločal še o minimalnih spremembah cen vozovnic mestnega javnega potniškega prometa. Po besedah podžupana Saše Pelka bodo s tem ukrepom uresničili dolgoletno željo, da bi invalidom omogočili brezplačno vožnjo na vseh linijah. Kot je pojasnil, se cene niso spremenile že skoraj desetletje, zdaj pa jih bodo zaokrožili, saj so vse od uvedbe evra ostale določene na cent natančno.

Predstavnik mestnega urada za komunalo, promet in prostor Aleš Klinc je pri tem spomnil, da Mestna občina Maribor že od leta 2010 nosi naziv občine po meri invalidov, zato so se se zdaj vendarle lotili uresničitve dolgoletne zaveze. Medtem ko so večino cen povišali za nekaj centov, pa se bo občutno, in sicer za kar 80 odstotkov, podražila enkratna vozovnica pri šoferjih, saj želijo na ta način potnike spodbuditi, da si vozovnice kupijo še pred vstopom na avtobus.

Med pomembnimi točkami dnevnega reda redne aprilske seje je sicer tudi odločanje o dokumentu identifikacije investicijskega projekta za izvedbo sanacije Malečniškega mostu. Ta je bil zgrajen že konec sedemdesetih let in je že nujno potreben obnove, obenem pa bodo nanj umestili tudi kolesarsko stezo, kar je del projekta ureditve Dravske kolesarske poti. V ta namen je občina v naslednjih dveh letih predvidela 450.000 evrov, po vseh zaključenih postopkih pa načrtujejo, da bo obnova končana do jeseni leta 2018. V času del bo most po besedah vodje urada za komunalo, promet in prostor Vilija Eisenhuta zaprt.

Mestni svet bo obravnaval tudi spremembe odloka o občinskih cestah, ki po besedah Danijela Železnjaka iz istega urada prinaša pomembne spremembe na področju parkiranja, med drugim negotovinsko plačilo parkirnin, in ugodnosti uporabnikom električnih vozil. Tem bodo omogočili uporabo letnih dovolilnic za parkiranje po bistveno nižjih cenah, odlok pa bo omogočil tudi uvedbo sistema souporabe električnih vozil. Podžupan Pelko je napovedal, da bi že letos ali naslednje leto v Mariboru bilo na voljo eno od Teslinih e-vozil.

Vir: lokalec.si

Oddaj komentar