Živa Ledinek vršilka dolžnosti prorektorice za študentska vprašanja na mariborski univerzi

Živa Ledinek

S 1. februarjem je prenehal mandat prorektorici za študentska vprašanja Univerze v Mariboru Maji Žibert. Prorektorica je podala odstopno izjavo, ker karierno
pot nadaljuje izven Univerze v Mariboru. Rektor je na njeno mesto imenoval vršilko dolžnosti Živo Ledinek

Senat Univerze v Mariboru je soglašal z odstopom in rektor je izdal sklep o razrešitvi. Rektor Univerze v Mariboru je, skladno s svojimi pristojnostmi, za vmesno obdobje, ko bo izveden javni razpis za imenovanje prorektorja za študentska vprašanja za polni mandat in na katerega se bodo lahko prijavili vsi študenti UM, imenoval vršilko dolžnosti prorektorice za študentska vprašanja Živo Ledinek.

Oddaj komentar