Zbirni centri v Mariboru ob sobotah spreminjajo obratovalni čas

S soboto, 1. septembra, podjetje Snaga spreminja obratovalne čase zbirnih centrov v Mariboru. Spremembe letnega obratovalnega časa so posledica manjšega obiska zbirnih centrov ob sobotah popoldan. Spremembe veljajo izključno za letni obratovalni čas, torej za obdobje med 1. marcem in 31. oktobrom in izključno za sobote.

Vsi trije mariborski zbirni centri, torej na Streliški, Lahovi in Plinarniški, bodo ob sobotah odprti med 8. in 15. uro. Vsi obratovalni časi, tako letni kot zimski, so uporabnikom kadar koli dostopni tudi na spletni strani snaga-mb.si v zavihku zbirni centri.

Zbirni centri so sicer namenjeni ločenemu zbiranju tistih odpadkov, ki jih ne odvažamo neposredno iz gospodinjstev, kljub temu pa nastajajo. Najpogosteje v zbirni center uporabniki oddajajo zeleni obrez, večje kose embalaže, gradbene odpadke, kosovne odpadke, električno in elektronsko opremo, pnevmatike in nevarne odpadke. V zbirnih centrih zberemo več kot četrtino (približno 26 %) vseh na leto zbranih odpadkov. Ob prihodu v zbirni center mora uporabnik operaterju pokazati največ 3 mesece star odrezek položnice Snage (ali upravnika, če uporabnik živi v bloku), saj s tem dokaže, da je vključen v sistem ravnanja z odpadki. Pretežni del stroškov predaje odpadkov in obratovanja zbirnega centra namreč uporabnik plača že z mesečno položnico, medtem ko je predajo odpadkov, ki so zahtevnejši v procesih obdelave, potrebno doplačati ob predaji na zbirnem centru.

Oddaj komentar