Za policijo v prvih šolskih dneh najpomembnejše zagotavljanje varnosti otrok

Vir: arhiva Lokalec.si

Zagotavljanje varnosti otrok in mladoletnikov je v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije. Tudi ob začetku novega šolskega leta bodo zato policisti po vsej državi poostreno nadzirali cestni promet. Pri tem bodo še posebej pozorni na uporabo varnostnih pasov ter nad uporabo ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok.

Seveda pa bodo policisti v naslednjih dneh ugotavljali tudi vse ostale kršitve cestnoprometnih predpisov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa oziroma predvsem na varnost otrok. Med te sodijo predvsem nepravilna uporaba naprav in opreme, ki ovirajo vidno in slušno zaznavanje med vožnjo, hitrost vožnje in psihofizično stanje voznikov.

Že avgusta so policisti izvajali tudi druge s tem povezane aktivnosti, kot so razgovori z vodstvi šol, pregledali so varne šolske poti, izvedli intenzivnejši nadzor cestnega prometa v okolici šol, ob začetku šolskega leta pa bodo poostrili nadzor predvsem ob prihodih in odhodi otrok v oziroma iz šole.

Ob tem bodo skozi vso šolsko leto sodelovali pri različnih aktivnostih šol in vrtcev, usmerjenih v zagotavljanje večje prometne varnosti otrok in mladoletnikov. Med drugim bodo sodelovali s šolami na področju prometne vzgoje in pri opravljanju kolesarskih izpitov ter seveda izvajali nadzor cestnega prometa.

Policija sicer staršem in skrbnikom otrok svetuje, da ob začetku šolskega leta čim več časa namenijo prometno-varnostni vzgoji otrok, jih opozorijo na nevarnosti na šolskih poteh, na uporabo odsevnika oziroma kresničke ter rumene rutice, tako vzgojo pa naj obnavljajo tudi skozi celotno šolsko leto. Prav tako naj bodo tudi sami otrokom vzor in upoštevajo cestno-prometne predpise.

Kot še opozarjajo, morajo imeti otroci imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov obvezno spremstvo polnoletne osebe, razen če v šolo z njihovim dovoljenjem prihajajo le na območju umirjenega prometa in v območju za pešce.

Starši in skrbniki naj tudi neposredno v prometu preverijo, kaj njihov otrok zna in zmore, ne samo na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu, pri čemer naj otrokom dovolijo, da samostojno sodelujejo v cestnem prometu šele, ko se prepričajo, da otroci razumejo nevarnosti in so seznanjeni s prometnimi razmerami.

Pri prevozu morajo otroke dosledno zavarovati z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažati z uporabo ustreznih zadrževalnih sistemov, ki veljajo za otroke, manjše od 150 centimetrov.

Ob tem voznike opozarjajo, da spoštujejo cestnoprometne predpise ter vozijo strpno in pazljivo, v prometu pa naj bodo še posebej pozorni na otroke in njihovo nepredvidljivost ter temu prilagodijo tudi način vožnje. Še posebej pozorni naj bodo v bližini vrtcev, šol ter tam, kjer se morda igrajo otroci.

Prav tako morajo svoja vozila parkirati pravilno, saj sicer ne samo ovirajo, pač pa tudi ogrožajo otroke, izogibajo naj se rabi mobilnega telefona med vožnjo, posebej pozorni pa naj bodo tudi pri vožnji mimo na vozišču ustavljenega vozila, ki je posebej označeno za prevoz skupine otrok in ima vključene varnostne utripalke.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar