Za financiranje sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s poklicnimi in višjimi šolami pet milijonov evrov

Vir: pixabay.com

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil razpis za financiranje sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oz. študijskem letu 2019/2020. Za to je namenjenih dobrih pet milijonov evrov, rok za oddajo vlog je 2. september.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol, je zapisano na spletni strani sklada. Kot so za STA pojasnili na skladu, bodo šolam in delodajalcem na podlagi predloženih dokazil za nazaj refundirali del sredstev.

Cilj javnega razpisa je uvajanje izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo bolj prilagojen potrebam trga dela in bo zagotavljal lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov ter vpeljave novih modelov poklicnega izobraževanja v šolah se bo krepilo sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.

Razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa. Prvi sklop se nanaša na sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so v šolskem letu 2019/2020 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški sistem izobraževanja. Soprijavitelja sta zbornica in delodajalec. Vlogo z dokumenti lahko odda zbornica, ki je registrirala pogodbe o vajeništvu.

Drugi sklop zajema sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol s sklenjenimi pogodbami o praktičnem izobraževanju, in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 izobraževali v zadnjem letniku. Soprijavitelja sta delodajalec in šola, ki vlogo tudi odda.

Zavodi, ki so organizirani kot šolski centri, oddajo vlogo na ravni zavoda. Posamezna šola lahko sama pripravi in podpiše prijavne obrazce, ki se predložijo k skupni vlogi zavoda, če k vlogi priloži pooblastilo, iz katerega je razvidno, da direktor zavoda oziroma šolskega centra pooblašča odgovorno osebo šole za pripravo teh, so zapisali.

Vrednost javnega razpisa znaša 5.051.000 evrov, rok za oddajo vlog na razpis je 2. september.

Vsi zainteresirani lahko več informacij pridobijo na spletnih straneh sklada. Projekt sofinancirata Slovenija in EU iz Evropskega socialnega sklada.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar