Za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani

Včeraj je bila v v prostorih kinodvorane Maribox zaključna prireditev »Tekmovanje za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani«. Tekmovanje je v šolskem letu 2017/2018 potekalo v vseh osnovnih šolah v Mariboru in okolici.

1200 otrok iz 57 mariborskih in okoliških osnovnih šol si je ogledalo kino predstavo. V okviru prireditve je potekala tudi okrogla miza na temo Zobozdravstvena preventiva in vzgoja včeraj, danes, jutri. Prikaz je vodil Matej Leskošek, vodja vseslovenskega tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani. Predstavil je vse nagrajene programe zobozdravstvene preventive. Sodelovali so tudi strokovnjaki iz Zdravstvenega doma dr. A. Drolca Maribor. Rosita Stojković, vodja tima medicinskih sester zdravstveno vzgojne in preventivne dejavnosti v zobozdravstvu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor je povedala, da »medicinske sestre večkrat v šolskem letu nenapovedano obiščemo otroke in skupaj z njimi preverimo čistost zob. Ob zaključku vsako šolsko leto podelimo priznanja in nagrade sodelujočim otrokom na vseh 54- ih mariborskih osnovnih šolah in okolici. V tekmovanje so vključeni otroci od drugega do petega razreda devetletke, prav tako otroci osnovne šole s prilagojenim programom Gustava Šiliha, dom Antona Skale in Center za korekcijo govora in sluha.«

Primeri dobre prakse spremljanje zdravja zob šolskih otrok: leta 1988 so otroci zapuščali osnovno šolo s povprečno 6,19 okvarjenih, popravljenih ali izdrtih zob na posameznega otroka, leta 2006 s povprečno 2,99, leta 2016 s povprečno 1,80, leta 2017 s povprečno 1,80.

Zobna gniloba je najpogostejša kronična bolezen otrok, ki se ne odziva na antibiotično zdravljenje, in se tudi sama ne zdravi, jo je pa mogoče preprečiti s preventivnimi ukrepi.
Danes v okviru dispanzerskega zobozdravstvenega varstva otrok, mladine in študentov v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor pod deluje na primarni ravni zdravstveno vzgojna in preventivna dejavnost v zobozdravstvu, ki jo izvaja 6 diplomiranih medicinskih sester.
Medicinske sestre skoraj štiri desetletja uspešno izvajajo izoblikovane preventivne programe in individualne preprečevalne ukrepe za ukinitev zdravja zob otrok v osnovnih šolah in vrtcih v Mariboru in okolici. Vse ukrepe izvajajo tudi v kabinetu za zdravstveno vzgojo in preventivo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. V zadnjem letu žal v zmanjšanem obsegu, saj se na nacionalni ravni daje večji poudarek skupinski zobozdravstveni vzgoji v šolah in vrtcih, čeprav je znano, da se zobna gniloba razvije tudi v nezdravem in neprosvetljenem domačem okolju in je individualni pristop k spremembam tudi izredno pomemben.

Oddaj komentar