Vlada z več podrobnostmi o pravilih glede državnih poroštev za kredite

Slika je simbolična

Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog spremenjene in dopolnjene uredbe o izvajanju ukrepa poroštva po zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije covida-19. Ta bolj jasno opredeljuje pravila za državna poroštva za bančne kredite, ki v praksi zaradi nekaterih dilem še niso zaživela.

Čeprav je ministrstvo za finance menilo, da so pravne podlage za operacionalizacijo ugodnejših kreditov podjetjem ustrezne, je bančni sistem vztrajal, da morajo biti pravila ob podpisu posojilne pogodbe in izvedbena pravila poroštvene sheme povsem jasna. Odprta vprašanja so se med drugim nanašala na način obveščanja o stanju poroštvene kvote ter morebitnega unovčevanja poroštva z denarjem ali obveznicami.

Predlog novelirane uredbe določa, da bo poroštvo izplačljivo v denarju iz državnega proračuna, v obveznicah države ali SID banke pa le v primeru, da bo mogoče zagotoviti, da se izdajo ob upoštevanju pogojev Evropske centralne banke za financiranje finančnih institucij ter pravil EU glede ustreznega pokritja kreditnih tveganj bank.

SID banka bo morala voditi evidenco o sklenjenih kreditnih pogodbah in podatke objavljati na svoji spletni strani, s čimer bo zagotovljeno, da bodo banke vnaprej seznanjene, koliko poroštvene kvote je še na voljo. Predlog skrajšuje čas, da SID banka preveri izpolnjevanje pogojev za unovčitev poroštva, s šestih na en mesec, ter med drugim določa, da je poroštvo nepreklicno in nepogojno.

Državna jamstva za posojila malim in srednjim podjetjem do 80 odstotkov glavnice, velikim podjetjem pa do 70 odstotkov glavnice veljajo od konca aprila. Uredbi, ki določata pravila glede državnih poroštev in ravnanja SID banke, veljata od sredine maja. V pripravi je še uredba, s katero se bodo opredelila merila, pogoji in kriteriji za izdajo obveznic v primeru unovčitve poroštva.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar