VIDEO: Na mizi predlog za zaprtje prometa na Lentu

Medtem ko izvajalec meritev prometa v času gradnje na Lentu predlaga, da bi po končani gradnji Lenta tega zaprli za promet, podžupan Medved pravi, da na Mestni občini Maribor še nimajo končne rešitve. Čakajo namreč na odziv javnosti.

Mestna občina Maribor je pristopila k izvedbi analize prometa v času zaprtja Lenta zaradi gradbišča. Tako so na predstavitvi rezultatov predstavili rezultate: “Na osnovi opravljene prometne študije je bilo ugotovljeno, da se promet v kumulativnem smislu ne zvišuje. Povprečno se 25.000 vozil na dnevnem nivoju pelje ali skozi mestno središče ali pa so to izvorno ciljne poti.”

Izvajalec meritev prometa v času gradnje na Lentu je bilo podjetje Swiroo, njegov predstavnik Damijan Ferk pa je povedal, da je na nekaterih odsekih na levem in tudi na desnem bregu prišlo do obremenitev prometa. Upoštevali so meritve na 15 merilnih mestih od leta 2020 do oktobra 2023. Ob koncu so na podlagi meritev predlagali Mestni občini Maribor, da se promet na Lentu popolnoma zapre, razen z omejitvami za stanovalce, dostavo in podobno. Podžupan Samo Peter Medved pa je na včerajšnji predstavitvi dejal, da bo na Lentu uvedena ena avtobusna linija, končne rešitve oziroma odgovora, ali bo Lent zaprt za ostali oziroma ves promet, pa ni podal. Pravi, da čakajo na odločitev javnosti, a da se bodo morali do konca januarja tega leta odločiti. Več v prispevku:

Kaj je pokazala analiza meritev prometa?

Mestna občina Maribor je sporočila, da je analiza prometa ob zapori oziroma ob izgradnji Lenta pokazala, da je do sprememb dnevnih prometnih obremenitev prišlo na naslednjih odsekih:

– Stari most (približno 1.200 vozil/dan) in Pobreška cesta (približno 1.700 vozil/dan) in naprej na Valvazorjevo ulico (približno 1.900 vozil/dan);
– Mladinska oz. Maistrova ulica (približno 2.400 vozil/dan) in
– Razlagova oz. Krekova ulica (približno 2.300 vozil/dan) – kar pomeni, da se je posledično povečal promet na Partizanski in Titovi cesti.

“Kljub povečanju prometa na nekaterih odsekih kritična preobremenitev cest ni dosežena, na podlagi česar je predlog prihodnje prometne ureditve popolna zapora za osebni promet na Lentu, razen za stanujoče, dostavo, enosledni promet in JPP. Za izjeme, ki lahko vozijo po Lentu je predlagana uvedba t.i. »shared-space« cone (20 km/h). Dokončna odločitev glede prometne ureditve na Lentu zaenkrat še ni sprejeta,” so strnili ugotovitve po predstavitvi rezultatov in predloga za zaporo prometa na Lentu ter dodali: “Glede na rast deležev javnega potniškega in kolesarskega prometa ter predvideno širitev avtobusne in kolesarske mreže, v prihodnosti ni pričakovati nadaljnje rasti osebnega prometa v mestu Maribor. S tem mesto sledi tudi smernicam EU (Bela knjiga EU, zmanjšanje CO2 emisij, okolju prijazna naravnanost mestnega in primestnega prometa).”

Oddaj komentar