Več vpisnih mest na programu Dentalna medicina na Medicinski fakulteti UM

Na 19. redni seji Upravnega odbora Univerze v Mariboru so članice in člani po daljši razpravi podali soglasje za sodelovanje Univerze v Mariboru pri projektu Olimpijski festival evropske mladine 2023. Festival se bo odvijal od 23. do 29. julija 2023 v Mariboru, pod pokroviteljstvom Mednarodnega olimpijskega komiteja in pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev.

Gre za največji in edini večpanožni dogodek za najboljše mlade športnike v starosti med 14. in 18. letom iz Evrope. Zaradi izvedbe festivala bo UM podala v uporabo prostore Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja, Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko. UM ŠD so v dogovorih za zagotovitev bivalnih kapacitet za udeležence festivala.

V nadaljevanju je Upravni odbor potrdil izhodišča za izračun šolnin za naslednje študijsko leto in podal soglasje k povečanju števila vpisnih mest na enovitem magistrskem študijskem programu 2. stopnje Dentalna medicina na Medicinski fakulteti UM.

Gre za dodatna štiri mesta, ki jih bo fakulteta financirala iz lastnih sredstev

Razlog za omenjeno povečanje števila vpisnih mest je ob tem, da gre za izobraževanje deficitarnih poklicev, tudi vložena prijava na javni poziv za (so)financiranje investicijskih projektov javnih visokošolskih zavodov s področja zdravstva z namenom zagotavljanje vzdržnega in odpornega zdravstvenega sistema ter za učinkovito uresničevanje pravic do zdravstvenega varstva.

Z namenom podpore zagotavljanja dostopa do mednarodne znanstvene literature in podatkovnih zbirk, so članice in člani UO podali soglasje k sofinanciranju skupnih nalog knjižničnega sistema in razvoja Digitalne knjižnice Univerzitetne knjižnice Maribor.

Zaradi dejstva, da je UM s strani MIZŠ v mesecu oktobru prejela novi sklep o dodelitvi sredstev za študijsko dejavnost visokošolskih zavodov za obstoječo leto, ki UM dodeljuje dodatna sredstva v višini 2 mio, je UO v nadaljevanju seje obravnaval in tudi potrdil novo razdelitev sredstev.

Po končani redni seji, se je nadaljevala 13. izredna seja, na kateri so prisotni člani potrdili rebalans finančnega in kadrovskega načrta UM za leto 2022.

Naslednja redna seja Upravnega odbora bo potekala dne 22. decembra 2022.

Oddaj komentar