V Dogošah bi iz sekundarnih surovin naredili poskusni objekt za projekt Cinderella

V Dogošah so predstavili evropski projekt Cinderella, ki obravnava uporabo sekundarnih surovin pri gradbenih delih. Poskusno bi postavili na neuporabljenem zemljišču v dogoški gramozni jami objekt, ki bi bil zgrajen prav iz surovin, ki ostajajo po opravljenih gradbenih delih kot odpadki. Objekt bi stal pet let, nato pa bi ga razgradili.

Namen tega poskusnega projekta je lokacijska preveritev možnosti izgradnje objekta, zgrajenega iz sekundarnih surovin. Gre za recikliranje in upcikliranje – za novo uporabo sestavin, ki bi jih pridobili z odlagališč.

Mnogi prebivalci Dogoš, ki so bili na predstavitvi, pa so ob predstavitvi projekta in vpetosti poskusnega objekta v prostor, temu nasprotovali in izrazili dvom v to, da bi bilo izvajanje dejavnosti okolju in njim prijazno.


Da ne gre za nevarne snovi pojasnjuje Tomislav Ploj iz Nigrada.

Samo lokacijsko opredelitev je predstavil Aleš Kociper iz Zuma. Gre za območje, ki je v prostorskem aktu opredeljeno za območje skladiščenja in proizvodnje. S postopkom začasne rabe bi lahko tu zgradili začasen objekt.

Oddaj komentar