Odvoz odpadnega blata iz Dogoš se je začel

Pogodbeni partner Energetike Maribor, d. o. o., Surovina, d. o. o. je pridobila ustrezna dovoljenja za čezmejni prevoz odpadnega blata. Od 2. julija se odpadno blato izvaža na Slovaško.

“Zaprtje madžarskega trga za uvoz odpadnega blata, kamor je do prve tretjine letošnjega leta potovalo tudi mariborsko odpadno blato, ki se zbira v Centralni čistilni napravi, je močno spremenilo cenovne okoliščine prevzema tega odpadka, ki ga na območju Mestne občine Maribor ne želimo ne skladiščiti ne odlagati. Posledično je Energetika Maribor, d. o. o. kot pooblaščenec za izvajanje te dejavnosti Mestni občini Maribor predložila elaborat in v skladu s spremenjenimi razmerami predlagala podražitev ravnanja z odpadnim blatom. Mestni svet je konec maja spremenjene cene potrdil, veljati so začele s 1. junijem,” sporočajo iz MO Maribor.

Odpadno blato se je v tem času iz Centralne čistilne naprave začasno skladiščilo v Dogošah, kar pa je pri prebivalcih povzročilo upravičeno nejevoljo, zato so se na seji mestnega sveta zavezali k čimprejšnji zagotovitvi prevzemov. V okviru tega je pogodbeni partner Surovina, d. o. o. kljub oteženim razmeram zaradi trenutnega epidemiološkega stanja uspešno pridobil ustrezna dovoljenja za čezmejni prevoz odpadnega blata in tako sta se 2. julija 2020 začela odstranjevanje in izvoz na Slovaško. V postopku konstantnega prevzemanja in predelave bo imelo prednost začasno skladiščeno blato, še pojasnjujejo na občini.

Glede na trenutno stanje na trgu, ko večina občin še vedno nima ustreznih rešitev za prevzem blata bodisi je cena za ravnanje z blatom precej višja od mariborske bodisi ponudb v okviru javnih naročil sploh ne dobijo, so zadovoljni, da jim je uspelo poiskati eno najugodnejših rešitev, ki zadošča za celoletno količino, približno 13.000 ton komunalnega blata iz CČN Maribor. “Ob tem gre zahvala Surovini, ki bi sicer pogodbeno lahko začela s prevzemom blata šele 1. oktobra 2020, a so kot obljubljeno z delom pričeli takoj po prejemu ustreznih dovoljenj, tri mesece pred skrajnim rokom. S hitrim ukrepanjem bodo zagotovili pospešeno zmanjševanje skladiščenih količin blata na začasnem depoju ravno v poletnih mesecih, ko zaradi vremenskih vplivov blato še toliko bolj oddaja neprijeten vonj,” pojasnijo na mariborski občini.

Ob te še poudarijo, da se zahvaljujejo tudi krajanom Dogoš za potrpljenje in razumevanje nastale situacije. Skupaj s pogodbenimi partnerji si bodo prizadevali za dokončno odstranitev odpadnega blata v najkrajšem možnem roku.

Oddaj komentar