Univerza v Mariboru v novem študijskem letu prilagaja študij epidemiološki situaciji

Univerza v Maribor v novem študijskem letu prilagaja študij epidemiološkim razmeram v Sloveniji. Pripravili so smernice, ki bodo veljale za delo v pedagoškem procesu, kjer se zavedajo, “da poučevanje na daljavo ni in ne more predstavljati dolgoročnih usmeritev poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju, četudi smo bili v času ukrepov Vlade RS (zaprtje vzgojno-izobraževalnih institucij) v to primorani, zato poudarjamo, da si na UM želimo in si prizadevamo za čim prejšnjo normalizacijo izvedbe pedagoškega procesa ali vsaj za najboljši približek tej izvedbi,” so zapisali v sporočilu za javnost.

Njihove smernice za izvedbo pedagoškega procesa v študijskem letu 2020/21 so pripravljene na podlagi smernic Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Nanašajo se na izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru 2020/21 in v največji možni meri ozaveščeno upoštevajo pomen zdravja študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter vseh ostalih, ki soustvarjamo visokošolski prostor, so zapisali in dodali: “Na Univerzi v Mariboru smo tako pri načrtu priprave in izvedbe pedagoškega procesa v študijskem letu 2020/21 dosledno upoštevali priporočila NIJZ, ki z vidika stroke zagotavljajo visoko stopnjo varovanja zdravja, hkrati pa odražajo temeljno usmeritev, da se čim večji del pedagoškega procesa skladno z akreditiranimi študijskimi programi izvede v prostorih fakultet Univerze v Mariboru (torej neposredna izvedba pedagoškega procesa v vseh primerih, kjer je to ob upoštevanju smernic mogoče).”

Izpostavili so, da v posameznih primerih to ne bo mogoče, predvsem v študijskih programih z vpisanim večjim številom študentov, zato je načrtovana tudi možnost kombinirane izvedbe pedagoškega procesa ali izvedba na daljavo v (izjemnih) utemeljenih primerih. Ob tem so dodali, da bodo glede izbire modela za izvedbo pedagoškega procesa študentje obveščeni z matične fakultete, na kateri študirajo, s fakultet pa bodo prav tako prejeli vse potrebne informacije za čim lažjo vključitev v pedagoški proces in opravljanje študijskih obveznosti.

Več podatkov o izvedbi pedagoškega procesa v študijskem letu 2020/21 na Univerzi v Mariboru je dosegljivih na spletni strani univerze.

Oddaj komentar