Mariborski mestni svetniki potrdili višji NUSZ

Seja senata Univerze v Mariboru.

Mariborski mestni svetniki so včeraj v prvem branju potrdili predlog novega odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki naj bi zagotovil pravičnejšo porazdelitev plačevanja tega prispevka. Soglašali so z razbremenitvijo doslej prekomerno obremenjenih gospodarskih subjektov, manj naklonjeni so višanju nadomestil za stanovanja.

Po besedah Mojmirja Grmka iz javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je sprejetje novega odloka o NUSZ nujno po predlanskem nadzoru predstavnikov okoljskega ministrstva, ki je bil opravljen na pobudo nekaterih mariborskih podjetij. Spremembe naj bi se najbolj poznale pri gospodarskih družbah, kot so na primer Dravske elektrarne Maribor (DEM), ki naj bi po novem namesto 800.000 evrov na leto plačevale 200.000 evrov.

Znižanje plačil od gospodarstva naj bi nadomestili s povečanim zajemom stanovanjskih in poslovnih nepremičnin iz registra nepremičnin in manjšim povišanjem njihovih prispevkov. Za stanovanje v središču mesta bo tako namesto 1,11 evra za kvadratni meter treba po novem plačevati 1,18 evra.

Takšen pristop ni dober, ker dodatno obremenjuje občanke in občane,” so bili kritični v SD. “Tako pobirati denar od občank in občanov ni primerno,” so dodali v SMC, čeprav načelno vsi podpirajo, da je treba zadevo pravično urediti. Župan Andrej Fištravec je poudaril, da sprememb ne delajo po lastni odločitvi, ampak “ker smo bili v to prisiljeni“. Na koncu so odlok v prvem branju potrdili s 14 glasovi za in tremi proti.

Pred točko o NUSZ so mestni svetniki soglašali z dokapitalizacijo Pogrebnega podjetja Maribor s stvarnim vložkom v višini 415.000 evrov, kar konkretno predstavlja upepeljevalnico na pokopališču Dobrava. V skladu s spremembami zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti se namreč upepeljevanje pokojnikov po novem izvaja kot tržna dejavnost, z dokapitalizacijo pa bo občina po besedah direktorice Lidije Pliberšek zagotovila, da se še naprej zagotavlja visoko strokovno raven dejavnosti, pokriva potrebe ne le mesta ampak širše regije ter ohrani določen javni nadzor nad dejavnostjo, “ki je nedvomno potreben tako z vidika pietete kot iz higiensko-sanitarnih razlogov“. Naj pa zaradi tega ne bi prišlo do spremembe cen za občane.

Mestni svetniki so se danes tudi seznanili z letnim poročilom varuha bolnikovih pravic Francija Prosnika in ob tem pozvali vodstvo občine, da skupaj z vodstvom Univerzitetnega kliničnega centra Maribor doreče možne rešitve za ustreznejšo skrb za starejše. Večkrat so namreč že opozorili na pomanjkljivo ureditev tega področja v občini in širši okolici, saj bi na primer nujno potrebovali negovalno bolnišnico ali več gerontoloških ambulant in domov za starejše.

Soglasno so sprejeli investicijsko dokumentacijo za izgradnjo nove povezovalne ceste v Poslovno proizvodni coni Tezno, kar naj bi pomembno vplivalo na nadaljnji razvoj tega območja, ter soglašali z investicijskim programom za ureditev Lackove ceste, kjer bodo med drugim na novo uredili krožišče.

Iz proračunske rezerve so namenili 150.000 evrov za nujna dela ob odpravljanju posledic majskega neurja ter opravili prvo branje odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor, s čimer področje športa v občini usklajujejo z nacionalno zakonodajo.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar