Tekstilna industrija eden največjih porabnikov vode, energije in nevarnih kemikalij: Kakšen je vaš ogljični odtis?

CO2 predstavlja največji delež emisij toplogrednih plinov, ki v največji meri prispevajo k podnebnim spremembam. Ali ste se kdaj vprašali za koliko emisij ogljikovega dioksida letno proizvedemo? S kalkulatorjem ogljičnega odtisa lahko to preverite.

Kaj ogljični odtis sploh je?

Ogljični odtis je seštevek vseh izpustov ogljikovega dioksida (CO2) in drugih toplogrednih plinov, ki jih človek, država, organizacija oz. podjetje, dogodek ali proizvod povzroča neposredno ali posredno. CO2 odtis posameznika v svetu danes že krepko presega količino, ki jo je narava sposobna nevtralizirati v enem letu. Po najnovejših podatkih Slovenske fundacije za trajnostni razvoj- Umanotera vsak Slovenec v okolje vsako leto izpusti okoli 8 ton CO2, kar je sicer manj od povprečja EU (11 ton), ali ZDA (20 ton).

Kako izračunate svoj ogljični odtis?

Če želimo natančno izračunati ogljični odtis, moramo najprej točno in natančno opredeliti in razvrstiti morebitne vire emisij (npr. položnice za električno energijo in ogrevanje ter račune za avtomobilsko gorivo). Obstaja več spletnih strani, kjer lahko s pomočjo spletnega kalkulatorja sami izračunate svoj odtis in odtis gospodinjstva, poleg rezultatov pa se seznanite še s koraki, kako lahko izpuste CO2 postopoma zmanjšate.

Tekstilna in modna industrija – drugi največji onesnaževalec okolja na svetu

Tekstilna industrija je eden izmed največjih porabnikov vode, energije in nevarnih kemikalij na svetu in spada med največje onesnaževalce našega planeta. Po najnovejših podatkih se pri gojenju bombaža na 2,5 % obdelovalnih površin na svetu porabi kar 2,6 % vode na svetu in 16 % svetovne proizvodnje pesticidov. Pri proizvodnji, skladiščenju in transportu tkanin ter oblačil pa se porabi okoli 8.000 sintetičnih kemikalij, kar vodi do industrijskega onesnaževanja voda.

Hitra moda vs. trajnostna moda

Trenutni sistem proizvodnje, distribucije in uporabe oblačil je še zmeraj v celoti linearen. Za izdelavo oblačil namreč še zmeraj uporabljamo velikanske količine neobnovljivih surovin, oblačila pa po navadi nosimo zelo kratek čas. Zaradi učinka »hitre mode« večino oblačil zavržemo prej kot v enem letu.

Zaradi zmanjšanja negativnih vplivov na okolje, je treba preiti na trajnostno proizvodnjo oblačil – t. i. trajnostna moda. V tem pogledu so trajnostna moda na primer reciklirana oblačila, oblačila iz druge roke in izposojena oblačila. To so trije sistemi, ki bodo v prihodnje, kot kaže, izjemno pomembni in bodo nadomestili tako imenovano hitro modo.

Nekaj napotkov, kako lahko sami pripomorete k temu, da bo vaša garderoba čim bolj trajnostno naravnana
1. Kupujte preudarno.
2. Pred nakupom najprej dobro premislite ali novo oblačilo prav zares potrebujete.
3. Kupujte rabljena oblačila (second hand), sploh tiste vrste, ki jih pogosto menjate.

Naš planet je edinstven. Z ohranjanjem naravnega ravnotežja skrbi, da imamo primerne razmere za življenje, ustvarjanje in delo. Ker je od našega ravnanja z njim odvisno, kakšna bo kakovost našega življenja na njem, je pomembno, da z naravnimi danostmi ravnamo trajnostno in jih ne jemljemo za samoumevne.

Zapis je nastal v sklopu projekta Evropa na našem pragu, ki ga za namen informiranja državljanov izvajajo v Zavodu PIP Maribor. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropske unije.

Spremljate jih lahko na Facebook strani TUKAJ, informacije najdete tudi na njihovi spletni strani TUKAJ.

Oddaj komentar