Svet invalidov za odpravljanje neenakosti in boljše vključevanje invalidov v družbo

Kulturni večer invalidov 2019 v SNG Maribor

Ob današnjem mednarodnem dnevu invalidov objavljamo misli predsednika Sveta invalidov Mestne občine Maribor (SI MOM) Milana Kotnika. Mestna občina Maribor je namreč od leta 2009 vključena v projekt “Občina po meri invalidov”, SI MOM pa je posvetovalno telo občine, ki je v vseh teh letih združilo mariborska invalidska društva, hkrati pa skrbi za pretok informacij med metnimi službami in društvi. Pomembne pa so tudi njegove delovne skupine, ki se trudijo izboljšati stanje v družbi na področji ozaveščanja same družbe ter izboljševanja kakovosti življenja in vključevanja invalidov v družbo na vseh segmentih.

Predsednik SI MOM Milan Kotnik je zapisal: “Leta 1992 so Združeni narodi z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov, da bi v najširši družbi spodbudili boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, temeljnimi pravicami invalidov in vključevanjem invalidov v družbo. Pomembno je namreč, da se celotna družba zaveda, da je invalidna oseba enakopraven in enakovreden člen družbe, ki lahko prav tako bogati politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje. Mestna občina Maribor se je leta 2009 na pobudo invalidov in z namenom izboljšanja enakih možnosti invalidov v Mariboru vključila v projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) »Občina po meri invalidov«. Kot posvetovalno telo župana je bil ustanovljen Svet invalidov MO Maribor, v katerega so vključeni predstavniki Mariborskih invalidskih društev, kot stalni člani, in predstavniki strokovnih in drugih služb, ki sodelujejo z invalidi. Svet invalidov MO Maribor je bil pomemben dejavnik v postopku pridobitve listine »Občina po meri invalidov«, predvsem pa predstavlja velik korak naprej v pretoku informacij med mestnimi službami in invalidskimi društvi na vseh področjih odločanja. Skozi leta aktivnega delovanja potekajo povezovalne aktivnosti in izobraževalna srečanja, podprta s strani Mestne občine Maribor, ki se jih udeležujejo številni invalidi iz različnih invalidskih društev. Tudi v letu 2019 je bil Svet invalidov zelo aktiven. Še posebej aktivne so bile nekatere delovne skupine Sveta, predvsem skupina za zaposlovanje in socialno varnost, skupina za kulturo, skupina za šport in skupina za dostopnost. Kar nekaj zadanih nalog je bilo realiziranih ali pa so v postopku urejanja, pri nekaterih pa so člani skupin opozorili na določene težave.”

Nekaj uspešno realiziranih nalog iz Akcijskega načrta za invalide v letu 2019

“V Mariboru so v letu 2019 v organizaciji Sveta invalidov potekale jubilejne 10. športne igre invalidov, ki se jih je udeležilo 314 tekmovalcev in preko 230 navijačev. Konec avgusta smo organizirali športno – rekreativno srečanje invalidov na ŠRC Fontana, v septembru pa smo predstavili težave invalidov pri mobilnosti, v okviru Evropskega tedna mobilnosti na Trgu svobode v Mariboru. Ob tem smo izvedli odmevno predstavitev problemov s parkirnimi prostori – na običajna parkirna mesta na Slomškovem trgu smo parkirali 5 invalidskih vozičkov, ki so nosili napise »Pridem takoj«, »Samo na pošto sem skočil« in podobne najpogostejše izgovore kršiteljev, ki parkirajo na invalidskih parkirnih prostorih.” je Kotnik nanizal odmevne dogodke, ki so jih letos pripravili. S Hortikulturnim društvom Maribor in PD Maribor Matica so izvedli še voden inkluzijski sprehod med zanimivi drevesi v Mariborskem parku. V sodelovanju z Mariborsko kolesarsko mrežo pa opravili kolesarski pohod z različnimi kolesi. Na Trgu svobode je potekala še predstavitev invalidskih in humanitarnih društev in prilagojenih koles. Novembra 2019 pa so pripravili jubilejni, 10. Kulturni večer invalidov, ki je znova napolnil Kazinsko dvorano SNG Maribor.

Kulturni večer invalidov 2019 v SNG Maribor

Letos je Svet invalidov podal tudi pet pobud: pobudo za ureditev dvigala v Narodnem domu, podporo za oblikovanje projektne skupine za izgradnjo reprezentativnega balinarskega centra Angel Besednjak, pobudo za izris dodatnih parkirnih mest na Slomškovem trgu, pobudo k letnemu programu športa 2020 in pobudo za dopolnitev predloga Seznama telesnih okvar. Ob tem je Kotnik še zapisal, da je oktobra 2019 “potekala predstavitev projekta »Omogočanje multimodalne mobilnosti za ranljive skupine v Mestni občini Maribor«, h kateremu je pristopila Mestna občina Maribor. V letu 2019 je izšla že 10. številka glasila Svet invalidov, v katerem svoje prispevke objavljajo invalidi in Svet invalidov MOM.”

Načrti do konca leta 2019

V okviru delovne skupine Sveta invalidov za zaposlovanje in socialno varnost bo 11. decembra 2019 v prostorih URI Soča Maribor in v sodelovanju z URI Soča potekal posvet »Prikaz dobrih praks zaposlovanja invalidov«. V okviru delovne skupine za kulturo pa bo 16. decembra 2019 v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7, potekal zanimiv Posvet o dostopnosti kulture. Še vedno se izvaja nadzor nad neupravičenim parkiranjem na parkirnih mestih za invalide, nabavljeni so bili tudi prilagojeni avtobusi, ki so ekološko prijazni.

V svojih sklepnih misli je predsednik Sveta invalidov MO Maribor Milan Kotnik še zapisal, da se je svet invalidov razvil v pomemben podporni člen za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor in dodal: “Še naprej si bomo aktivno prizadevali za skupno izvajanje ukrepov, s katerimi bomo vodstvo občine in strokovne službe ter širšo javnost spodbujali k odpravljanju neenakosti, za bolj enakovredno in enakopravno vključevanje ter varovanje in spoštovanje pravic in osebne integritete invalidov.”

Oddaj komentar