Šestan: Na dnevu solidarnosti bodo po potrebi prostovoljce preusmerjali na druga področja

Poveljnik Civilne zaščite Slovenije Srečko Šestan

Na današnji izjavi o aktualnih razmerah je poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan predstavil razmere na terenu ob odpravljanju posledic uničujočih poplav. Uvodoma je poudaril, da se stanje po intervenciji počasi izboljšuje, a še vedno obstajajo območja z velikim nanosom naplavin, ki jih je treba očistiti.

 Odredbi za delovanje infrastrukture in določitvi nevarnih območij

Predstavil je vsebino odredbe, s katero je zagotovljeno, da bo na dan solidarnosti delovala vsa kritična infrastruktura, in odredbo o določitvi nevarnih območij zaradi poplav in intervencije, ki je bila izdana predvsem zaradi zagotavljana varnosti vseh – domačinov, gasilcev, pripadnikov civilne zaščite, policistov in prostovoljcev – ki delujejo na območju Črne na Koroškem, Mežice, Solčave, Luč, Mozirja in naselij proti Ljubnemu ob Savinji.

Šestan: Nujen je kontroliran prihod in nadzorovano število prostovoljcev

Na teh območjih so še vedno aktivni plazovi in predvsem veliko mehanizacije, zato je po besedah Šestana nujen kontroliran prihod in nadzorovano število ljudi. Policija bo s pomočjo gasilcev in civilne zaščite vzpostavila t. i. kontrolne točke. Ob oceni, da je na nekem območju preveč ljudi, bo prostovoljce preusmerjala na druga območja. Poveljnik civilne zaščite Šestan je ob tem poudaril, da so zaželene skupinske, organizirane napotitve, vse prostovoljce pa je tudi zaprosil, naj s seboj prinesejo hrano in pijačo za lastne potrebe ter osebno zaščitno opremo (škornji, maske, rokavice, razkužila, …).

Odredba za zagotovitev delovanja kritične infrastrukture na dan solidarnosti, ki je bila izdana danes, odreja delo na dela prost dan vsem zaposlenim v kritični infrastrukturi, kamor sodijo:

sektor energetike,
sektor prometa,
sektor preskrbe s pitno vodo,
sektor financ,
sektor zdravstva,
sektor varovanja okolja in
sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov.

V skladu z odredbo bodo na delovnih mestih tudi zaposleni:

v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih v javni zdravstveni mreži,
v centrih za socialno delo,
na področju veterine,
v zavarovalnicah,
razen če predstojniki, poslovodne osebe ali poslovodni organi nemoteno delovanje zagotovijo na drugačen način.

Oddaj komentar