RADARJI so Mariborčane stali 7 MILIJONOV

Na mariborski občini so potrdili, da so včeraj sklenili sodno poravnavo s podjetjem Iskra, d.d. v višini 7 milijonov evrov. To je znesek, ki ga bo MO Maribor izplačala Iskri v obdobju petih let. S poravnavo občina ni obvezana k plačilu zamudnih obresti. S tem pa je, kot so sporočili iz občine, župan Andrej Fištravec izpolnil obljubo, da bodo radarji iz mesta odstranjeni.

S poravnavo se je tako zaključil sodni postopek oziroma tožba, ki jo je podjetje Iskra sprožila zoper Mestno občino Maribor dne 26.9.2014, na osnovi prekinitve pogodbe o izvajanju javno – zasebnega partnerstva za izvedbo projekta „Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MO Maribor“, ki so jo sklenili 12. januarja 2012 še v času županovanja Franca Kanglerja. V Iskri so zahtevali odškodnino v višini slabih 13 milijonov evrov, skupaj z zamudnimi obrestmi.

Vrednost poravnave pol prvotne vsote

V petih letih mora mariborska občina podjetju Iskra izplačati 7 milijonov evrov. Na občini ocenjujejo, da je poravnava ugodna in da bo omogočila koriščenje opreme za nujno modernizacijo semaforizacije v mestu, ker je bil tudi cilj.

Radar

MO Maribor je s sklenjeno poravnavo plačala do sedaj izvedena dela in storitve na semaforskem sistemu, rekonstrukcije posameznih križišč v sklopu projekta in pridobila opremo, ki se je še nahajala v skladišču družbe Iskra, d.d.. To opremo bi občina morala v vsakem primeru plačati, saj je lastninska pravica že prešla, vendar se oprema po takratnih željah občine ni skladiščila v občinskih prostorih, Iskra pa opreme po odstopu od pogodbe občini ni izročila zaradi podanega ugovora ogroženosti.

S sklenitvijo poravnave je občina tako prejela tudi opremo, ki bo namenjena postopni (predvidoma v naslednjem letu do dveh) rekonstrukciji oziroma sanaciji semaforskega sistema v mestu. „S sanacijo in posodobitvijo semaforskega sistema, kar se tiče vidljivosti, saj bo sistem posodobljen na LED osvetlitve, pa tudi v smislu izpadov in okvar semaforjev,“ so sporočili iz občine. Posodobitev bo še dodatno, tako kratkoročno kot dolgoročno, vplivala na znatni prihranek električne energije, zmanjšali pa se bodo tudi stroški letnega vzdrževanja semaforskega sistema.

Radarji bodo odstranjeni

Radarski sistem je s poravnavo prešel v last Mestne občine Maribor in to pomeni tudi fizično odstranitev radarjev v mestu, kar je bila obljuba župana Fištravca občankam in občanom mesta Maribor,“ pojasnjujejo na mariborski občini.

radar

Po odstranitvi naj bi odstranjeno opremo predelali v izobraževalnih in drugih projektih, ter jim tako našli drugo uporabno vrednost. Ena izmed možnosti bi lahko bila tudi izdelava informacijskih tabel. Za demontažo in morebitno predelavo v druge namene bo sicer potrebno zagotoviti dodatna sredstva v proračunu MO Maribor.

Ni nevarnosti tožbenega zahtevka

S sklenjeno poravnavo tako MO Maribor ni več v nevarnosti, da bi jo v primeru morebitnega negativnega izida pravdnega postopka prinesel s seboj izrazito visok tožbeni zahtevek družbe Iskra, d.d.. Izognili pa so se tudi izrazito visokim zamudnim obrestim, ki bi se nabrale do pravnomočne rešitve zadeve. „Ključno je, da lahko znesek poravnamo v petih letih. V primeru pravnomočno zaključenega sodnega postopka bi namreč bilo potrebno plačati celotni dosojeni znesek v enkratnem znesku,“ pravijo na mariborski občini.

Letni obrok težak dober milijon

Znesek v višini 6,5 milijona evrov, ki se ga je MO Maribor zavezala plačati družbi Iskra, pa bo razdeljen na 5 letnih zaporednih obrokov v višini 1,3 milijona evrov, pri čemer prvi zapade v plačilo 30.6.2017, k temu pa je treba dodati še znesek DDV v višini 517 tisočakov, ki pripada držav,“ so še zapisali na MO Maribor.

Dejstvo, ki ga jasno sporočajo, kot so zapisali, pa je, da “radarskega prekrškovnega sistema v Mariboru, kot se je zastavil v času mandata župana Franca Kanglerja, ne bo“.

Kangler: “Neumnost velika”

Pogovarjali smo se tudi z nekdanjim županom, Francem Kanglerjem, ki je do tovrstne odločitve oziroma poravnave oster. „Neumnost velika. Zato ker so pogodbe jasne in 7 milijonov do sedaj Iskra ni vložila v infrastrukturo. Očitno pa bodo organi pregona in komisija KPK imeli veliko delo glede na to, da je do takšne poravnave prišlo. Kot v primeru Veolie, kjer je finančnik Mestne občine maribor, če se ne motim po priimku Fras, postal član uprave v Veolii Slovenija, za kar je dobil nagrado, da je občina preplačala Veolio. Obveznosti so nastale v času gospoda Soviča,“ pravi Kangler.

Andrej Fištravec in Franc Kangler; FOTO: arhiv lokalec.si
Andrej Fištravec in Franc Kangler; FOTO: arhiv lokalec.si

Pravi, da je pri radarjih Iskra prva odstopila od pogodbe, kar po njegovem pomeni, da bi občina morala nekoliko drugače pristopiti k reševanju pravnega problema. „Priča v postopku bi zagotovo lahko bil bivši odvetnik MOM Gerlovič, ki zadevo pozna do potankosti, pa so ga načrtno odstranili iz MOM,“ pojasnjuje Kangler.

Meni, da bo župan Fištravec verjetno moral predhodno dobili pooblastilo Mestnega sveta, da lahko sklene poravnavo z Iskro, „bojim pa se, da do takšnega pooblastila s strani mestnega sveta ne bo dobil. Obstaja namreč velik dvom v transparentnost poravnave glede na pogodbe in obojestranke obveznosti do pogodbe,“ je še oster Kangler.

Fištravec: Okostnjaki stanejo

Župan MO Maribor, Andrej Fištravec je v današnji izjavi za medije dejal, da “okostnjaki pač nekaj stanejo.”

20161213_140529

Zagotovil je, da teh 7 milijonov občine ne bo likvidnostno ogrozilo, plačali pa bodo v petih obrokih.

1 KOMENTAR

Oddaj komentar