Ptičja gripa razsaja na Štajerskem

FOTO: nacional.hr

Na Pragerskem so potrdili primer ptičje gripe oz. aviarne influence. Odkrili so jo pri treh labodih, ki so poginili. Pristojne službe so že uvedle prve ukrepe, preventivo pa že izvajajo tudi v Perutnini Ptuj.

Na ribnikih na Pragerskem so od 30. decembra lani do 1. januarja letos poginili trije labodi grbci, v Nacionalnem veterinarskem inštitutu pa so v odvzetih vzorcih potrdili prisotnost virusa ptičje gripe H5N8. Preiskave za določitev stopnje patogenosti še potekajo. “Čeprav je visokopatogen virus aviarne influence podtipa H5N8 zelo patogen za ptice, po mnenju Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) predstavlja zelo nizko tveganje za ljudi,” zagotavljajo na Upravi za varno hrano.

Vir: duzs.hr
Vir: duzs.hr

Največje tveganje za prenos bolezni na perutnino in ptice v ujetništvu sicer predstavlja neposreden stik z okuženo živaljo in z virusi kontaminirano krmo in vodo. Prenos je možen tudi z obutvijo, obleko in opremo, ki je prišla v stik z okuženim materialom, kot so poginjene ptice ter izločki prostoživečih ptic. Dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov je zato temelj za preprečevanje vnosa ptičje gripe v rejo.

Prvi ukrepi
Na sestanku državnega središča za nadzor bolezni so sprejeli sklep, da se na območjih območnih uradov Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Celje in Novo mesto perutnino in ptice v ujetništvu zadržuje v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi. Vodni perutnini je dovoljeno omogočiti dostop do vode, vendar je treba preprečiti stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi. Prav tako je perutnino in ptice v ujetništvu potrebno krmiti in napajati v zaprtih oziroma pokritih prostorih.
V Perutnini Ptuj pa so pojasnili, da zaščitne ukrepe izvajajo že od sredine novembra, ko se je prvi tak primer okužbe pojavil v sosednjih državah. “Vsa živila Perutnine Ptuj so varna in zdravstveno neoporečna,” so zagotovili.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar