Streho nad mariborsko tržnico bo oblikoval Biro Biro

Izmed treh prejetih ponudb so člani posebne komisije izbrali najugodnejšo: za 18.620,00 € + DDV bo streho nad osrednjo mariborsko tržnico oblikovalo podjetje Biro Biro. Pogodbo z njimi bo podpisala Mestna občina Maribor, v podjetju pa morajo v 72 dneh pripraviti projektno dokumentacijo.

Komisija, ki je bila imenovana na podlagi pooblastila Mestne občine Maribor podjetju Snaga za izvedbo postopka pridobitve projektne dokumentacije za projekt strehe na osrednji mariborski tržnici, je v petek s sklepom imenovala najugodnejšega ponudnika, ki se je odzval na povpraševanje, posredovano trem ponudnikom konec julija. Vsi trije ponudniki so oddali popolne ponudbe v predpisanem roku, najugodnejši pa je bil Biro Biro, ki je pripravo projektne dokumentacije ponudil po ceni 18.620,00 € + DDV. Imo Biro je storitev ponudil za 29.025,00 € + DDV, Atelje Hočevar pa za 33.950,00 € + DDV.

Z najugodnejšim ponudnikom, podjetjem Biro Biro iz Maribora, bo Mestna občina Maribor sklenila pogodbo, iz katere bo izhajalo, da je izvajalec v roku 72 dni (takšen rok je ponudil najugodnejši ponudnik) dolžan pripraviti projektno dokumentacijo, ki je, ob soglasju Zavoda za spomeniško varstvo in soglasju zmagovalca arhitekturnega natečaja iz leta 2001 (Atelje Hočevar), podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. V kolikor bodo postopki pridobivanja vseh potrebnih soglasjih pristojnih institucij potekali po zastavljenem načrtu, bi lahko februarja prihodnje leto izdali razpis, s katerim bomo iskali izvajalca del, torej tistega, ki bo po pripravljeni projektni dokumentaciji streho dejansko tudi gradil.

Razblinili dvome o pristojnostih
Zaradi pravnega mnenja o avtorskih pravicah, ki ga je posredovala pooblaščena odvetniška pisarna v imenu Ateljeja Hočevar, je komisija zraven že obstoječih mnenj (Odvetniška pisarna Brence & Greifoner iz leta 2013 in Odvetniška pisarna Prebil & Potočnik letos) pridobila tudi stališče vodstva podjetja Snaga in pravne službe Mestne občine Maribor. Vodstvo Snage se v celoti strinja z ugotovitvami iz mnenja Odvetniške pisarne Brence & Greifoner, in sicer: »… smo mnenja, da lastnik oz. upravljalec mariborske tržnice v primeru predelave le-te lahko prosto izbere novo arhitekturno rešitev, pri čemer ni nujno, da se zaradi tega izvede postopek javnega natečaja /…/ Prav tako smo mnenja, da avtor nove mariborske tržnice (družba Atelje Hočevar d. o. o.) nima prednostne pravice do projektiranja novega objekta, je pa lastnik oz. upravljalec arhitekturnega objekta primoran po tem, ko bo izbral novo arhitekturno rešitev …/ pred izvedbo del pridobiti avtorjevo soglasje. /…/ Navedeno pomeni, da lahko lastnik arhitekturnega objekta v primeru, če soglasja ne uspe pridobiti v razumnem roku, pristopi k predelavi tudi brez soglasja.« Temu mnenju je aprila letos pritrdila tudi Odvetniška pisarna Prebil & Potočnik, kjer so zapisali, da iz leta 2006 sklenjene pogodbe med Ateljejem Hočevar in podjetjem Konstruktor d. o. o. izhaja, da »Atelje Hočevar nima materialnih avtorskih pravic, ki bi preprečevale, da bi nekdo tretji izvedel predelavo oz. nadgradnjo obstoječe projektne dokumentacije na način, da se izvede strešenje tržnice.« Pravna služba Mestne občine Maribor je izpostavila tudi dejstvo, »da Atelje Hočevar d.o.o. v postopku zbiranja ponudb primarno sploh ni nasprotoval izvedbi strešenja mariborske tržnice, celo nasprotno, v postopku je aktivno sodeloval ter oddal ponudbo /../ Vsekakor ni zanemarljivo, da je stališče Atelje Hočevar d.o.o. glede nedopustnosti poseganja v natečajno rešitev bila na družbo Snaga d.o.o. naslovljena šele po oddaji ponudbe, kar po našem mnenju vsekakor kaže na to, da se je Atelje Hočevar d.o.o. (vsaj konkludentno, z oddajo ponudbe na povpraševanje) strinjal s predrugačenjem prvotne natečajne rešitve, saj bi v nasprotnem primeru zagotovo že takoj izrazil svoje nestrinjanje s posegom in ne šele po oddaji ponudbe.«

Oddaj komentar