Potrjen hudo nalezljiv virus pri paradižniku, pridelovalci paradižnika, paprike, feferonov in čilijev naj takoj ukrepajo!

Vir: Pixabay.com

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je zaradi prve potrjene najdbe virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika v slovenski pridelavi določila ukrepe za njegovo izkoreninjenje, so zapisali na spletni strani kmetijskega ministrstva.

Virus odkrit pri enem od slovenskih pridelovalcev plodov

V okviru izvajanja nacionalnega programa monitoringa za ugotavljanje navzočnosti virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika (ToBRFV) je bil pri enem od slovenskih pridelovalcev plodov ta virus potrjen na pelatih sorte Factor F1. Inšpekcijska preiskava za ugotavljanje izvora okužbe, ki je lahko kupljeno okuženo seme še poteka. UVHVVR je 18. avgusta 2021 z odločbo določila razmejeno območje in ukrepe, ki jih mora pridelovalec plodov paradižnika, paprike in feferonov v tem območju izvajati. Ti ukrepi so pripravljeni s ciljem izkoreninjenja tega nevarnega virusa v Sloveniji, so zapisali pri ministrstvu za kmetijstvo.

Plodove z znaki okužbe izločiti pred prodajo

Pridelovalec mora pred prodajo izločiti plodove z znaki okužbe z škodljivim virusom in po obiranju uničiti vse rastline paradižnika, paprike in feferonov v okuženem rastlinjaku. Obenem pa mora izvajati biovarnostne (higienske) ukrepe za preprečevanje širjenja virusa ToBRFV izven okuženega rastlinjaka na ostale pridelovalne površine na kmetiji in izven nje, kot so: razkuževanje delovnih površin, mehanizacije, orodja, rok, obutve, pakiranja in prevoznih sredstev. Ukrepi so bili odrejeni tudi z inšpekcijsko odločbo.

Nevarna in neozdravljiva virusna bolezen

Ker gre za zelo nevarno in neozdravljivo virusno bolezen s hitro dinamiko širjenja je ključnega pomena, da so pridelovalci pozorni na pojav simptomatičnih rastlin v nasadu in takoj ob najmanjšem sumu ustno ali pisno obvestijo Upravo. Zgodnje odkritje navzočnosti ToBRFV je pomembno za uspešno izvedbo ukrepov izkoreninjenja in preprečevanja širjenja bolezni na okuženi kmetiji in tako v Sloveniji.

Hitro prenašanje s stroji, orodjem, embalažo, …..

Virus se med nasadi in znotraj njih prenaša s stroji, orodjem, embalažo, rokami, obleko ali kontakti med rastlinami ter tudi z žuželkami. Je zelo obstojen, saj lahko preživi tudi več mesecev v ostankih in odpadkih okuženih rastlin, v tleh ali rastnem substratu, na strojih, orodjih in opremi, na obleki ali embalaži. Zato je pomembno, da pridelovalci sadik in plodov izvajajo preventivne higienske ukrepe.

Pridelovalci paradižnika, paprike in feferonov naj redno pregledujejo nasade

UVHVVR priporoča, da pridelovalci paradižnika, paprike in feferonov redno pregledujejo svoje nasade in v primeru suma na navzočnost bolezenskih znamenj nevarnega virusa takoj obvestijo fitosanitarnega inšpektorja na območnih uradih UVHVVR. Vrtičkarji lahko ob sumu na okužbo obvestijo strokovnjake javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

Kontakti Uprave in strokovnih služb, osnovne informacije o bolezni, vključno s fotografijami, priporočila za higienske ukrepe in druge informacije so dostopne na spletni strani UVHVVR.

Oddaj komentar